СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Задача 1392

В равностранен триъгълник е вписана окръжност. Тази окръжност и всеки две от страните на триъгълника се допират до три малки окръжности. Намерете страната на триъгълника,ако радиусите на малкоте окръжности са с големина r.

Публикувана на: 10-6-2013
7 клас
Задача 1300

В антикварен магазин има два стари часовника. Те са изящно изработени, но вече не работят точно. На всеки два часа единият избързва с 13 мин, а другият изостава със 7 мин. Антикварят ги сверил в 14 часа в понеделник.

А) Колко часа е показвал всеки от часовниците в 8 часа на следващия ден?

Б) След сверяването, кога най-рано часовниците са показвали едно и също време? С колко минути то се е различавало от точното време?

Публикувана на: 17-4-2013
8 клас
Задача 956

В равнината са дадени n точки (n=>3), при това не всички лежат на една права. Да се докаже, че съществува окръжност, която минава през 3 от дадените точки и не съдържа във вътрешността си нито една от останалите точки.

Публикувана на: 19-10-2012
7 клас
Задача 189

През върха А на равнобедрен остроъгълен триъгълник ABC и центъра на описаната му окръжност е построена права, пресичаща BC в т.D. да се намери АD, ако AC=BC=b и ъгъл <ABC=a

Публикувана на: 10-5-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo