СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
7 клас
Задача 1795

Да се реши уравнението:

| (х - 4)(2 - х) + (х + 3)(х - 3) | = 17,5

Публикувана на: 27-9-2014
7 клас
Категория: Неравенства, модул
Задача 1689

Намерете стойностите на параметъра m, така че сборът от корените на уравнението | x - m - 2 | = 1 да е по-голям от 10.

Публикувана на: 22-4-2014
6 клас
Категория: модул
Задача 1553

|2 - 4х| = 20

Публикувана на: 07-1-2014
6 клас
Категория: модул, уравнения
Задача 1552

|10 - x| = 2

Публикувана на: 07-1-2014
6 клас
Категория: Модул
Задача 1481

(20136666 +1010543)3102 . Да се намери остатъкът при деление на 7.

Публикувана на: 27-10-2013
6 клас
Категория: модул
Задача 1423

за х =23- 32 стойността на израза

5| x - 2 |  -  3 |-x| - (-4)e:

 

Публикувана на: 17-9-2013
6 клас
Задача 1396

За кои стойности на x :  2.| x - 3 | = 14

Публикувана на: 11-6-2013
8 клас
Категория: модулни функции
Задача 1252

Решете графично: 

2 - | x - 1 | < = 0

Публикувана на: 23-3-2013
8 клас
Категория: модулни функции
Задача 1251

Решете графично:

2 - | x - 1 | > 0 

Публикувана на: 23-3-2013
8 клас
Категория: модулни функции
Задача 1250

Решете графично:

2 - | x - 1 | = 0

Публикувана на: 23-3-2013
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo