СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 2348

За един месец Перперикон е посетен от 2120 чужденци, които са с 4 053 по-малко от българите, посетили този исторически обект. Постави въпрос и реши задачата.

Публикувана на: 30-10-2018
8 клас
Категория: вектори
Задача 2347

М и N са средите, съответно на диагоналите АС и ВD на четириъгълника ABCD. Докажете, че вектора MN = 1/2 ( AD + CB ).

Публикувана на: 28-10-2018
4 клас
Задача 2346

Иван пресметнал сборовете на всеки две числа измежду първите 23 естествени числа. Колко различни сбора е получил?

Публикувана на: 28-10-2018
6 клас
Задача 2345

Правилна осмоъгълна пирамида има периметър на основата 56 см и периметър на една околна стена 25 см. Намерете сбора от дължините на всички ръбове на пирамидата.

Публикувана на: 28-10-2018
6 клас
Задача 2344

Периметърът на основата на правилна петоъгълна пирамида е 35 см, а апотемата на пирамидата е 9 см.Намерете лицето на една околна стена на пирамидата

Публикувана на: 28-10-2018
4 клас
Категория: алгебра
Задача 2343

В една ферма има 1259 прасета, които са с 2 643 по-малко от кравите и с 1 023 повечеот овцете. Колко са всички животни в фермата?

Публикувана на: 28-10-2018
4 клас
Категория: алгебра
Задача 2342

Ако имате следната текстова задача, как ще поставите знаците за сравняване?  В зеленчукова борса доставили 8 766 тона домати, които са с 29 812 тона по-малко от доставените картофи и с 2433 тона повече от краставиците. Колко тона зеленчуци са доставили на борсата?

Публикувана на: 28-10-2018
4 клас
Категория: алгебра
Задача 2341

На борса за цветя доставили 12 569 рози, които са с 15 276 по-малко от доставените гербери и с 2 468 повече от нарцисите. Колко цветя общо са доставили на борсата?

Публикувана на: 28-10-2018
4 клас
Категория: множества
Задача 2340

На класна работа по математикаса дадени 3 задачи. В класа има общо 38 ученици. От тях 2-ма души решили само първата задача, 4-само втора  задача, 3- само трета задача. Не са решили само първа задача  7 ученици, само втора задача - 5 ученици, а само трета задача - 6 ученици. Останалите ученици решили всички задачи. Колко са учениците, които са решили всички задачи.

Публикувана на: 27-10-2018
5 клас
Категория: Делимост
Задача 2339

Намерете сбора на всички прости числа, които се намират между x и y, ако
НОД (84; 462) - x = НОК (4;7;14) y . y = 576

Публикувана на: 27-10-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo