СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 1364

Сравнете дробите

         5678901234
A = ————————
         6789012345


         5678901235
B = ————————
         6789012347

Публикувана на: 13-5-2013
6 клас
Задача 1066

Пресметнете дължината на лекоатлетическа пътека на стадион. За колко време ще обиколи пистата лекоатлет, който пробягва 100 м за 12 сек., ако дължината на стадиона е 120 м, а ширината 90 м.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 867


Група ученици били на 3-дневен поход.През 1-вия ден изминали   2/7 от целия маршрут,през втория 3/5 от останалото разстояние,а през третия 20км.Колко км е целия маршрут?

Числата 2/7 и 3/5 са дроби.

                                                                                                        

Публикувана на: 03-8-2012
5 клас
Категория: Математика , тест
Задача 643

Лице на трапец е 96кв.см. Голямата му основа е 25 см, а височината му е 4,8см. Намерете малката основа на трапеца

Публикувана на: 07-2-2012
5 клас
Категория: Математика
Задача 464

9,23 . 2,18 + 1,77 . 2,18 =
6,09 . ( 17,01 : 4,2 ) : 40,5=

Публикувана на: 08-11-2011
5 клас
Задача 418

Превърнете в показаната мерна единица!   

а)
5,3 см.= ? мм.
7,6дм.=? см.
8,03 дм.= ?см.
5,03 дм.=?мм                      

б)
5,3 м = ? дм.
5,3 м.=? см.
5,3м.=?мм
5,3 км.= ? м.                 

в) 
5,25 лв. =? ст
7,03 лв.= ? ст
0,28 лв.= ? ст.
0,07 лв.=?ст. 

г)   5,356 кг.=?гр.
0,205 кг.=?гр.
0,020 кг.=? гр.
12,505кг.=? гр.   

Публикувана на: 07-10-2011
5 клас
Категория: Математика
Задача 407

Запишете дробните разредни единици от десетите до десетохилядите!

Публикувана на: 03-10-2011
5 клас
Категория: Математика
Задача 406

Кой числа са пропуснати в таблицата?    Маса в гр. 1 ? 19 ? 905 ?              Маса в кг. ? 2 ? 5 ?

Публикувана на: 03-10-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo