СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Категория: кълбо, цилиндър, обем
Задача 2399

В цилиндрична мензура с радиус на основата 5 см. Има извесно количество течност. Вмензурата се изсипват 1000 съчми с диаметър 6 мм. С колко милиметра ще се покачи нивото на течността в мензурата.

Публикувана на: 04-1-2019
6 клас
Категория: Кълбо
Задача 2134

Производител продава дини с форма на кълбо с диаметър 24 см. и дебелина на кората 3 см. Колко процента от диня е средата и (ядливата и част)? ; Днес той е определил цена 1,89 лева за килограм диня. Ако реши да продава само среда от диня, то каква най-малка цена за килограм трябва да определи, че да не е на загуба, при условие, че кората е 2 пъти по-тежка от средата?

Публикувана на: 28-6-2017
6 клас
Задача 1322

От метално кълбо с диаметър 16 см са излети метални топчета с радиус 2 см.  Броят на получените топчета е:

Публикувана на: 03-5-2013
6 клас
Задача 732

Радиусът на кълбо е 6 cm. Намерете с колко ще се увеличи S и V на кълбото, ако радиусът му се увеличи с 3 cm.

Публикувана на: 16-3-2012
6 клас
Задача 730

КАК ЩЕ СЕ ИЗМЕНИ ОБЕМЪТ НА КЪЛБО, АКО РАДИУСЪТ МУ:

а) се увеличи 3 пъти

Публикувана на: 16-3-2012
6 клас
Задача 727

В цилиндрична чаша плава дървена топка. Половината от топката е потопена във водата, а другата не. Колко кубични сантиметра вода има в чашата, ако диаметъра на дъното на чашата е 3 см, на топката - 2 см, а нивото на водата е 4 см?

Публикувана на: 15-3-2012
6 клас
Задача 726

Метално кълбо е претопено и е отлят цилиндър с радиус на основата равен на радиуса на кълбото. Намерете частното на височината на цилиндъра и радиуса на кълбото.

Публикувана на: 15-3-2012
6 клас
Задача 725

Пред вас са една диня с диаметър 40 см и дебелина на кората 1 см и 8 еднакви малки  дини с диаметри по 20 см и дебелина на кората 0,5 см. Ако всички дини са еднакво вкусни и пренебрегнем наличието на семки, голямата или осемте малки дини ще ви напълнят повече стомаха?

Публикувана на: 15-3-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo