СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
10 клас
Задача 1565

Върху хипотенузата на правоъгълен триъгълник ABC са взети точките К и L, така че AK = KL = LB. Да се намерят ъглите на триъгълник ABC, ако е известно, че CK  e  CL

Публикувана на: 17-1-2014
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo