СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
4 клас
Категория: приемен изпит
Задача 2039

Цех пакетира кюфтета и кебапчета. кюфтетата са пакетирани по 9 бр в една кутия, а кебапчетата - по 12 бр в една кутия. Снабдителят е купил общо 429 кюфтета и кебапчета пакетирани общо в 42 кутии и заплатил за тях 327 лв. Третината от цената на една кутия с кюфтета е равна на половината от цената на една кутия с кебапчета.

а) колко кутии с кюфтета е купил снабдителят

б) колко лв струва кутия с кюфтета

в) колко стотинки струва едно кебапче

Публикувана на: 13-6-2016
7 клас
Задача 1709

Височините АА1,ВВ1 и СС1 на остроъгълния триъгълник ABC се пресичат в точка H. Ако ъгъл HAB: ъгъл НВА =2:3 и ъгъл НВС:ъгъл НСВ=1:2, намерете  големината на ъгъл СА1В1 в градуси.

Публикувана на: 11-5-2014
4 клас
Категория: изпитни задачи
Задача 1243

Чичо Тошо трябвало да забие няколко колчета по права линия край пътя. Той взел от куп с колчета първото колче и го забил на един метър от него. Върнал се до купа, взел второто колче и го забил на един метър след първото. След това продължил по същия начин – вземал колче и го забивал на един метър след предното.

а) След като забил пет колчета,той седнал да си почине до купа. Колко метра е изминал чичо Тошо до този момент?

б) Когато забил поредното колче, се сетил, че е минал 13 пъти край третото колче. Колко колчета са забити до този момент?

в) Когато забил последното колче, пресметнал, че е изминал общо 121 метра. Колко са всички колчета?

Публикувана на: 22-3-2013
4 клас
Задача 854

Когато Феята размаха вълшебната си пръчка се появяват или 100 карамелени и 100 ментови, или 101 карамелени и 98 ментови, или 103 карамелени и 94 ментови бонбони.

а) по колко начина можем да получим 303 карамелени бонбона и колко ментови бонбона ще получим?

б) феята размахала пръчицата си и получила 2943 карамелени бонбона. Колко пъти феята размахала пръчицата си? Колко ментови бонбона са се появили?

Публикувана на: 10-6-2012
4 клас
Задача 853

Едно число е записано с цифрите 3 и 4. Сборът от цифрите му е 50.

а) колко 4-ки съдържа най-голямото такова число?

б) колко цифри съдържа най-малкото такова число?

Публикувана на: 10-6-2012
4 клас
Категория: изпитни задачи
Задача 833

Ани започнала да пише в редица едно след друго последователно естествените числа : 123456789101112.......Коя цифра стой на 201-во място?

Публикувана на: 16-5-2012
4 клас
Категория: изпитни задачи
Задача 832

Иван написал с три различни ненулеви цифри всички двуцифрени числа, без повтарящи се цифри, и намерил, че сборът им е 132. Кое е най-голямото от написаните числа?

Публикувана на: 16-5-2012
4 клас
Задача 831

С колко  цифри се записва най-малкото число, което има сбор от цифрите си 2010?

Публикувана на: 16-5-2012
4 клас
Задача 821

Ангел, Боян и Вени тренират точно по един от спортовете: футбол, волейбол и джудо. Сестрата на волейболиста не познава Вени и джудиста. Футболистът и Боян не играят волейбол. Вярно е, че :

а-Боян е футболист, а Вени - волейболист               в- Ангел е волейболист, а Боян - джудист

с-Вени е джудист, Ангел-волейболист                        д-Вени е волейболист, а Боян - джудист.

Публикувана на: 08-5-2012
4 клас
Задача 820

На едно състезание наградили деца от Варна, Плевен,  Русе и три деца от Бургас. От наградените 9 деца не са от Русе, 9 деца не са от Варна и 7 деца не са от Плевен. Колко са наградените деца ?

Публикувана на: 08-5-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo