СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
4 клас
Задача 2127

Редица от букви ще наричаме"подредена ", ако:

- започва и завършва на буква А;

-между всеки две най-близко разположени букви А има по равен брой други букви.

Александър започнал да изтрива от ляво на дясно  буквите в една "подредена" редица от букви.

Той изтрил 5 букви и половината от останалите .

Втори път направил този ход : изтрил 5 букви и още половината от останалите.

След това направил още 3 такива хода.Накрая изтрил още 2 букви и от редицата останали 5 букви , сред

които точно 2 букви А. Колко са били първоначално буквите в тази редица и колко от тях са буква А ?

Публикувана на: 06-6-2017
5 клас
Задача 1133

20 борови дъски с форма на правоъгълен паралелепипед имат размери 20см, 3см и 4 м.

а) намерете колко тежат дъските, ако 1 куб.м боров материал тежи 600кг.

б) Ако цената на 1куб.м дъски е 250лв., колко лева струват тези дъски?

Публикувана на: 08-2-2013
5 клас
Задача 1132

Баня с дължина 2 м. и ширина 1,80 м. трябва да се облицова с фаянсови плочки на височина 2 м. от пода, без да се облицова подът. Вратата на банята е с размери 80 x 200 см. Колко броя правоъгълни плочки с размери 20 x 15 см. са необходими, като предвидите 26 плочки резерв?

Публикувана на: 07-2-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo