СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 1858
Върху катета ВС на правоъгълен равнобедрен триъгълник АВС(<С=90) външно за триъгълника. Е построен равностранен триъгълник BDC. Отсечките АD и ВС се пресичат в т.Р. Ъгъл CPD e равен на: А/105 Б/120 В /95 Г/ не може да се определи
Публикувана на: 04-3-2015
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo