СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Категория: Бройни системи
Задача 1570

Дадено е числото 23.54(173+ 210+37) + 25.53(53+254-6.7.8) + 13(17+2.5 -3). Кое от следните твърдения е вярно?

A) Последните три цифри са 2,5,2
Б) Последните две цифри са 1, 4;
В) Числото се дели на три и на пет;
Г) последните три цифри са 3, 1, 2.

Публикувана на: 21-1-2014
6 клас
Категория: Бройни системи
Задача 1569
Публикувана на: 21-1-2014
6 клас
Категория: Бройни системи
Задача 1568
Публикувана на: 21-1-2014
12 клас
Задача 1311

Сравнете числата:

а)1111(2) и 15(10)

б)2131(8)и 1113(10)

в)25534(6) и 14204(7)

Публикувана на: 23-4-2013
12 клас
Задача 1310

Извършете действията:

а) 6531(7)+466(7)               б) 371(8)-235(8)                 в) 5732(9)-878(9)                  г) 13102(4)+31203(4)

д) 3241(7)-654(7)                 е) 123(4)*313(4)                ж) 456(7)*34(7)                      З) 365(8)/7(8)

Публикувана на: 23-4-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo