СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: алгебра
Задача 5

Броят на болоните в един пакет е по-малък от 50. Когато раздадем на няколко деца по седем балона, в пакета ще останат 2 балона, а ако ги раздадем на друг брой деца по 5, в пакета ще останат 3 балона. Колко балона има в пакета?

Публикувана на: 02-2-2011
6 клас
Категория: алгебра
Задача 4
На едно състезание първите пет класирани ученика решили общо 114 задачи. Росен се класирал на първо място и решил 25 задачи. Останалите четирима решили по-малко задачи от него, като всеки решил различен брой. Колко задачи е решил ученика класирал се на 5-то място.
Публикувана на: 26-1-2011
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 3

В съд има 80%-ен спиртен разтвор, а в друг-65%-ен спиртен разтвор, като количествата им се отнасят както  5:2.  Смесили двата разтвора, след което долели 36литра вода и получили 50%-ен спиртен разтвор. По колко литра разтвор е имало в двата съда преди смесването?

Публикувана на: 26-1-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 2
На футболен мач присъствали 38920 зрители - мъже, жени и деца. Децата били 12386 и с 10010 повече от жените, а останалите били мъже. Колко мъже са гледали футболния мач?
Публикувана на: 26-1-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 1
В три вагона натоварили 39918 т руда. Общото тегло на рудата в първия и втория вагон е 26634 т, а в втория и третия вагон - 25462 т. По колко тона руда са натоварили във всеки вагон?
Публикувана на: 26-1-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo