СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 3

В съд има 80%-ен спиртен разтвор, а в друг-65%-ен спиртен разтвор, като количествата им се отнасят както  5:2.  Смесили двата разтвора, след което долели 36литра вода и получили 50%-ен спиртен разтвор. По колко литра разтвор е имало в двата съда преди смесването?

Публикувана на: 26-1-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 2
На футболен мач присъствали 38920 зрители - мъже, жени и деца. Децата били 12386 и с 10010 повече от жените, а останалите били мъже. Колко мъже са гледали футболния мач?
Публикувана на: 26-1-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 1
В три вагона натоварили 39918 т руда. Общото тегло на рудата в първия и втория вагон е 26634 т, а в втория и третия вагон - 25462 т. По колко тона руда са натоварили във всеки вагон?
Публикувана на: 26-1-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo