СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 30

На автомобилно рали един от пилотите изминава първата половина от пътя със средна скорост 150 км/ч, а втората половина със средна скорост 120 км/ч.

Втори пилот изминава първата половина от времето си на движение със средна скорост 150 км/ч, а втората със средна скорост  - 120 км/ч.

Кой от двамата е изминал определения маршрут за по-кратко време? Обосновете отговора си.

Публикувана на: 11-2-2011
7 клас
Категория: алгебра
Задача 29

Сборът от цифрите на числото, равно на 1099 -99 е:   

А) 874             Б) 892                В) 99                 Г) 883

Публикувана на: 11-2-2011
7 клас
Категория: алгебра
Задача 28

Дребосъчето може да изяде една голяма торта за 1 час, а двамата с Карлсон изяждат същата торта за 24 мин. За колко минути  Карлсон може сам да изяде тортата?

Публикувана на: 11-2-2011
6 клас
Категория: алгебра
Задача 26

На две коледни елхи има общо 38 играчки. Ако от първата елха преместим на втората, толкова играчки, колкото първоначално е имало на втората, броят на играчките ще стане с 6 повече от броя на играчките на първата елха. Колко играчки е имало първоначално на всяка елха?

Публикувана на: 11-2-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 25

Броя на всички делители на числото 500 е:

А) 5         Б) 12          В)20            Г) 10

Публикувана на: 11-2-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 24

Вместо буквите напишете цифри така, че да е вярно равенството. Пояснете решението си.

                        А
+                 М А
                И М А
              ЗИ М А

               2 0 0 0

Публикувана на: 11-2-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 23

На едно математическо състезание Асен, Борис и Васил решили поне по една задача. Асен решил три задачи, Борис решил по-малко задачи от него, а Васил решил толкова задачи, колкото Асен и Борис заедно. Колко общо задачи са решили тримата заедно.

А) 7 или 9                       Б) 8 или 10                           В) 10 или 12                                    Г )  6

Публикувана на: 11-2-2011
4 клас
Задача 22

Страните на един правоъгълник са 4 см и 1 дм, а страните на втори правоъгълник са два пъти по-големи от тях. Страните на трети правоъгълник са с 1 см по-малки от страните на втория. Колко е сбора от лицата на трите правоъгълника ?

Публикувана на: 11-2-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo