СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: делимост
Задача 45

Кое от следните твърдения не е вярно?
        А)  36 е делител на 144
        Б)  144 се дели на всички едноцифрени четни числа.
        В)  8 не е делител на 36, следователно не е делител и на 144
        Г)  144 е кратно на 18

Публикувана на: 18-2-2011
5 клас
Задача 44

Кое е най-голямото Х, за което НОК ( 15, 12, 5) = НОК (Х, 20, 4)?

а) 60           б) 180                 в) 120                г) 80

Публикувана на: 18-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 43

Един пазач работи 4 дни, а петия ден почива. Той почнал работа в понеделник. След колко дни почивката  му ще се падне в неделя?

Публикувана на: 16-2-2011
5 клас
Категория: Общ делител
Задача 42

Какъв най-голям брой еднакви букети могат  да се направят от 60 бели и 100 червени рози и по колко бели и червени рози ще съдържа всеки букет?

Публикувана на: 16-2-2011
5 клас
Задача 41

Едно число е просто число и по-малко от 100. Сборът от цифрите му е 16. Числото, записано със същите цифри, но в обратен ред, също е просто число. Кое е числото?

Публикувана на: 16-2-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 40

Ако Х . 36 = НОД (36; 45) . НОК (36; 45), то Х е:

а) 36;     б) 45;    в) 1620;    г) 58320

Публикувана на: 16-2-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 39

Намислих едно число. Разделих го на НОД (12; 9) и получих НОК (7; 9). Колко е намисленото число?

Публикувана на: 16-2-2011
5 клас
Задача 38

Кристофър Робин и Мечо Пух карали велосипеди. Мечо Пух попитал Кристофър Робин с каква скорост се движат и той му казал скоростта, измерена в метри за минута. Мечо Пух  помислил малко и казал, че се движат с 50 км/ч. Намерете истинската скорост, ако знаете, че Пух си е мислил, че 1 км  има 600 м, 1 час е равен на 100 минути.

Публикувана на: 15-2-2011
5 клас
Задача 37

Разстоянието между София и Велико Търново е 220,5 км. От двата града едновременно тръгват един срещу друг два автомобила. След 1 час автомобилът, който тръгнал от София, е на 92 км от София, а разстоянието между двата автомобила е 39,5 км. Колко километра е изминал втория автомобил за 1 час?

Публикувана на: 15-2-2011
5 клас
Категория: алгебра
Задача 36

Сборът на две естествени числа е 65. Ако едното от тях увеличим 10 пъти, а другото 100 пъти, сборът им става 2000. Кои са числата?

Публикувана на: 14-2-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo