СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: алгебра
Задача 23

На едно математическо състезание Асен, Борис и Васил решили поне по една задача. Асен решил три задачи, Борис решил по-малко задачи от него, а Васил решил толкова задачи, колкото Асен и Борис заедно. Колко общо задачи са решили тримата заедно.

А) 7 или 9                       Б) 8 или 10                           В) 10 или 12                                    Г )  6

Публикувана на: 11-2-2011
4 клас
Задача 22

Страните на един правоъгълник са 4 см и 1 дм, а страните на втори правоъгълник са два пъти по-големи от тях. Страните на трети правоъгълник са с 1 см по-малки от страните на втория. Колко е сбора от лицата на трите правоъгълника ?

Публикувана на: 11-2-2011
6 клас
Категория: алгебра
Задача 19

Баба Рада има двама внука. Възрастта на баба Рада е двуцифрено число, първата цифра на което е възрастта на единия внук, а втората цифра - възрастта на другия внук. На колко години е баба Рада, ако малкия й внук е на 5 годинки и сборът от годините на тримата е 69.

Публикувана на: 07-2-2011
6 клас
Задача 18

Господин Х се намира на 2 км от гара У. За да не изпусне влака, той трябва да стигне до гарата за 2 мин. Ако през първата минута г-н Х се движи с 30 км/ч, то с каква скорост трябва да се движи през втората минута, за да стигне навреме за влака?

Публикувана на: 07-2-2011
5 клас
Задача 17

Ако НОК(14, 21, 54) = х . НОК(2, 3, 6), то на  колко е равно х?

Публикувана на: 07-2-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 16

Иванчо има в джоба си топчета. Ако ги раздели поравно между Сашо и Пешо ще му остане 1 топче, ако ги раздели поравно между Сашо, Пешо и Гошо отново ще му остане 1 топче и ако ги раздели поравно между Сашо, Пешо, Гошо и Тошо пак ще му остане едно топче. Колко топчета има Иванчо? 

А) 9                    Б) 11                      В)  13                  Г)    15

Публикувана на: 07-2-2011
8 клас
Категория: алгебра
Задача 14

Сумата на 2002 естествени числа е 2003. Колко е произведението на тези числа?

Публикувана на: 05-2-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo