СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 76

На математическо състезание се явили 42 ученици, всеки от които решил поне по една задача от зададените три задачи. Първата задача решили 20 ученика, втората задача решили 18, а 15 ученици третата. От тези които решили първата задача, нито един не решил втората, а тези, които решили втората задача нито един не решил първата. Петима от учениците решили и първата, и третата задача.

а) Колко ученика са решили както втората, така и третата задача?

б) Колко точки се дават за решаването на втората задача и колко за третата,  ако първата носи 5 точки, втората  повече от първата, третата повече от втората, а общия брой точки, получен от учениците в състезанието е 361?

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 75

Учениците А, Б, В, Г, Д и Е участвали в олимпиада по математика. Двама от тях решили всички задачи. На въпроса " Кой реши всички задачи?" се получили следните отговори: 1) А и Д;  2) Б и Е;  3) Е и А;  4) Б и Г;  5) В и А.

В четири от получените отговора единия ученик действително е решил всички задачи, а другия не. Един от петте отговора е изцяло неверен. Кои ученици са решили всички задачи?

Публикувана на: 14-3-2011
5 клас
Задача 74

На дъската написали числото едно и още десет последователни числа. Като изтрили едно от написаните числа, сборът на останалите се оказал равен на 2003. Кое число са изтрили?

Публикувана на: 14-3-2011
5 клас
Задача 73

Дядо Кольо има 8 кози. Първата коза изяжда куп сено за един ден, втората - за 2 дена, третата - 3 дена, четвъртата - 4 дена, шестата - 6 дена, 7 - за  седем дена, а осмата за осем дена. Дядо Кольо затворил първите две кози в една кошара и им дал един куп сено, останалите затворил в друга кошара  и на тях дал също един куп сено. В коя кошара сеното ще свърши по-бързо?

Публикувана на: 14-3-2011
5 клас
Категория: олимпиада 12-03-2011
Задача 71

Да се намери най-голямото естествено n, за което съществува n-цифрено число с различни цифри така, че числото да се дели на всяка  своя цифра.

Публикувана на: 13-3-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 70

Катя открила на тавана една стара книга и разгръщайкия,установила,че след 34 страница се намира 65 страница.Колко листа липсват от тази книга?

Публикувана на: 12-3-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 69

Митко е 52 дни по-голям от Алекс.Тази година Митко ще празнува рождения си ден в един от вторниците  през месец март.В кой ден от седмицата ще бъде рождения ден на Алекс.

Публикувана на: 12-3-2011
5 клас
Категория: алгебра
Задача 68

Боби може да прекопае една градина за 6 часа, четерима негови приятели заедно могат да я прекопаят също за 6 часа. За колко часа ще прекопаят градината Боби и четеримата негови приятели, ако работят заедно?

Публикувана на: 10-3-2011
6 клас
Категория: проценти
Задача 67

Един работник започнал работа във фирма с 300 лв. основна заплата. След един месец увеличили заплатата му с 20%, а след още един месец поради финансови затруднения, фирмата намалила заплатата му с 20%. Калко е заплатата на работника след намалението?

Публикувана на: 09-3-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo