СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 64

Една топка, като пада свободно отскача  на  1/4  от височината, от която е пусната. На каква височина ще отскочи тази топка след трето тупкане, ако е пусната от височина 512 см?

Публикувана на: 09-3-2011
6 клас
Категория: алгебра
Задача 63

Ако се намишат последователно естествените числа, започвайки от 6, коя цифра ще се окаже на 2001 място?

Публикувана на: 09-3-2011
6 клас
Задача 62

Правилна петоъгълна пирамида има обем 43 дм3,апотема 50 см и височина 40 см. Намерете лицето на околната повърхнина на пирамидата и периметъра на основата й, ако апотемата на основата е 3дм.

Публикувана на: 09-3-2011
4 клас
Задача 60

Заменете буквите с цифри,така че да са изпълнени означените действия,като се знае ,че всяка буква означава цифра/еднаквите букви-еднакви цифри,а различните букви-различни цифри/.Кое число съответства на ШАХ?

                               А   Х   А

                       +

                                    А   Х

                                          А

                             -------------

                             Ш   А   Х         

                              

 

 

 

                           

Публикувана на: 04-3-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 59

През месец юли 2002 г. таксиметрова фирма работи при следните условия: начална такса - 0,40 лв; пробег 1 км - 0,30 лв; престой 1 мин - 0,12 лв. Каква сума трябва да плати клиент, ако:

а) е изминат път от 4 км и  е направен престой от 3 мин

б) е изминат път от 5,6 км и направен престой от 4 мин;

в) е изминат път от 3,18  км и направен престой от 2,5 мин;

г) е изминат път от 7,125 км и направен престой от 3 мин?

Публикувана на: 02-3-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 58

Намерете х, ако:

а) 15,7  - (х+3) = 4,2 . 2

б) 18,6 - (х - 5,2) = 0,4 . 7

в) 13,8 - (5,2 - х) = 5,6 . 2

г) 17,9 - ( х + 3,4) = 1,2 . 0,8

Публикувана на: 02-3-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 57

Ученици направили тридневен поход. Те изминали  през І-вия ден 5,7 км, през ІІ-рия с 0,8 км повече от първия, а през ІІІ-тия ден с 1,3 км повече от втория ден. Колко километра са изминали учениците през  трите дни? 

Публикувана на: 02-3-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 56

Митко купил парче салам от 6,70 лв за килограм и 2 хляба по 0,72 лв и дал общо 5,46 лв. Колко килограма салам купил Митко?

Публикувана на: 02-3-2011
4 клас
Задача 55

Сборът на най-малките четири различни четни естествени числа е равен на обиколката на квадрат в см. На колко е равна обиколката на равностранен триъгълник със страна равна на страната на квадрата?

Публикувана на: 01-3-2011
4 клас
Задача 54

      Крали Марко се сражавал с 10 четириглави чудовища. На някой от тях той отрязал две от главите, на други- три, а останалите обезглавил напълно. Три от чудовищата загубили общо четири пъти по-малко глави от останалите седем. Чудовищата,останали с една глава, били повече от чудовищата с две глави.

Колко глави е отсякъл Крали Марко и колко чудовища е обезглавил напълно?

Публикувана на: 27-2-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo