СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 94

Един месец има 5 съботи и 5 недели, но само 4 понеделника и 4 петъка. Следващия месец има:

А) 5 среди           Б) 5 четвъртъка               В) 5 петъка              Г) 5 съботи                 Д) 5 недели

Публикувана на: 24-3-2011
5 клас
Категория: кенгуру март 2011
Задача 93

За числата a, b, c и d е изпълнено 0 < a < b < c < d. Увеличете едно от тези числа с 1 така, че произведениего му с останалите три да е възможно най-малко. Кое число трябва да увеличити?

Публикувана на: 24-3-2011
5 клас
Задача 92

Намерете броят на всички петцифрени числа, кратни на 5, образувани с помоща само на цифрите 1, 2, 3, 4, 5 без повторение със следните свойства: числото образувано от първите 2 цифри на петцифреното число, се дели на 2; числото образувано от първите три цифри на петцифренотоцисло, се дели на 3; числото образувано от първите  четири цифри на петцифреното цисло да се дели на 4.

A) 0               B) 1                       C) 2                        D)5                           E) 10

Публикувана на: 24-3-2011
5 клас
Категория: кенгуру март 2011
Задача 91

Жителите на Лудоград не използват числа, съдържащи цифрата 3. Къщите от дясната страна на една улица на този град са нечетни номера. Ако първата къща е с номер 1, кой е номера на  педнадесетата къща?

А) 29             Б) 41                 В)  43             Г) 45            Д) 47

Публикувана на: 23-3-2011
5 клас
Задача 90

Квадратен лист хартия е срязан на две части, като разреза е под права линия.  Коя от посочените фигури не може да се получи в резултат от срязването?

А) Квадрат      Б) Правоъгълник       В) Правоъгълен триъгълник       Г)  Петоъгълник       В)  Равнобедрен триъгълник

Публикувана на: 23-3-2011
5 клас
Категория: кенгуру март 2011
Задача 89

Моторист изминава 28 км за 30 мин. Каква е скоростта на моториста?

А) 28           Б)  36             В) 56                 Г) 62

Публикувана на: 23-3-2011
4 клас
Категория: алгебра, кенгуру
Задача 88

Паяк виси на 30 см от тавана в понеделник сутринта. Всеки ден той се спуска с 50 см, а през ноща се изкачва с 20см. В кой ден от седмицата паякът ще стъпи на пода, ако таванът е висок 255 см?

Публикувана на: 21-3-2011
4 клас
Задача 87

Четири дървета са подредени в права линия. Разстоянията между съседните дървета са 63 м, 18м и 54 м. Колко най-малко дървета трябва да се засадят между дадените дървета (по права линия) така, че разстоянията между всеки две съседни дървета да са равни?

Публикувана на: 21-3-2011
4 клас
Задача 86

Дължината на правоъгълник е равна на 26 см, а ширината е с 67 см по-малка от обиколката му. На колко е равна обиколката на правоъгълника?

А)  93 см                 Б)  186 см                      В)  119 см                   Г)  134 см                        Д)  82 см

Публикувана на: 21-3-2011
4 клас
Задача 85

В състезанието "Европейско кенгуру" участвали ученици от всички градове на България. Участниците от Пловдив били с 219 повече от участниците от Бургас и с 307 по-малко от участниците от Варна, а участниците от София били с 675 повече от участниците в Бургас. С колко участниците ат София са повече от участниците от Варна?

Публикувана на: 21-3-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo