СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 146

Подредете по големина дробите, като започнете от най-голямата:

а)

 3     2    14      11
—,  —,   —,   —
15  15   15      15

б)

   5       25       114        11
——,  ——,   ——,   ——
100    100      100        100

 

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 145

Едната страна на правоъгълник е 10 см, а другата е 4/10 от нея. Намерете лицето и обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 144

Ученици трябвало за три дни да наберат 360 кг ябълки. Първия ден те набрали половината от тези ябълки, а през втория ден 3/4 от набраното през първия ден. Намерете по колко килограма ябълки са набрали децата през всеки от трите дни.

Публикувана на: 27-4-2011
8 клас
Категория: олимпиади
Задача 143

Намерете най-малката стойност на израза

12x4-12x2+5, ако х е произволно число

Публикувана на: 23-4-2011
7 клас
Категория: вариации
Задача 141

В турнир участват 12 деца. В първия кръг всяко дете играе по един мач. По колко различни начина могат да се съставят двойките в първия кръг?

Публикувана на: 23-4-2011
5 клас
Задача 139

Цифровият ми часовник току що престана да показва 20:11. След колко минути е следващото показване на часовника, което се записва със същите цифри 0, 1, 1 и 2 в някакъв ред?

Публикувана на: 21-4-2011
6 клас
Категория: проценти
Задача 137

В три паралелки била проведена контролна работа. Оценки 6, 5, 4, 3, 2 са получили съответно 20%, 35%, 25%, 12% и 8% от учениците. Колко оценки от всеки вид са били получени?

Публикувана на: 18-4-2011
5 клас
Задача 136

В кутии-бонбониери се слагат 30 бонбона от един вид и 20 бонбона от втори вид. На мястото на зареждане на бонбониерите бонбоните пристигат на две транспортни ленти, като на едната пристигат по 200 бонбона  всеки 2 минути. По колко бонбона в същото време трябва да пренася другата лента? Разгледайте два случая: когато тези 200 бонбона са от единия вид и когато са от другия вид.

Публикувана на: 18-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo