СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 188

Периметърът на равнобедрен трапец е 40 см., а основните му са 16 см. и 14 см. Бедрото на трапеца е равно на:

а)3 см.

б)4 см.

в)5 см.

г)10 см.

Публикувана на: 09-5-2011
7 клас
Категория: квадрат
Задача 187

Докажете, че ако диагоналите на един четириъгълник са равни, взаимно перпендикулярни и се разполовяват от пресечната си точка, то той е квадрат.

Публикувана на: 08-5-2011
7 клас
Категория: квадрат
Задача 186

Докажете, че ако в правоъгълник един от диагоналите е ъглополовяща на един от ъглите, то той е квадрат.

Публикувана на: 08-5-2011
7 клас
Категория: квадрат
Задача 185

Докажете, че ако диагоналите на един четириъгълник са равни,взаимно перпендикулярни и се разполовяват от пресечната си точка, то той е квадрат.

Публикувана на: 08-5-2011
7 клас
Категория: квадрат
Задача 184

Докажете, че ако диагоналите на ромб са равни, то той е квадрат.

Публикувана на: 08-5-2011
7 клас
Категория: квадрат
Задача 183

Сборът на растоянията от точка М , вътрешна за един квадрат, до четирите му страни е равен на 7 см. Намерете страната на квадрата.

Публикувана на: 08-5-2011
7 клас
Категория: успоредник, трапец
Задача 182

 Точка М е вътрешна за квадрат със страна 2 см. Намерете сбора от растоянията от точката М до четирите страни на квадрата.

Публикувана на: 07-5-2011
7 клас
Категория: квадрат
Задача 181

точка М е от страната АВ на квадрата АВСD. Сборът на растоянията от М до диагоналите АС и ВD е m. Намерете диагонала на квадрата.

Публикувана на: 06-5-2011
5 клас
Категория: дроби
Задача 180

Към числото 12 прибавили 2/5 от него. Кое число се е получило?

Публикувана на: 06-5-2011
5 клас
Категория: дроби
Задача 179

Туристи направили преход от хижа "Здравец" до хижа "Орловец". Разстоянието между хижите е 7,2 км. След като изминали половината от пътя, туристите направили почивка. Когато изминали 1/3 от останалата част направили втора почивка. Като изминали 1/4 от оставащото разстояние до хижа "Орловец", те спрели до чешма да пият вода. Колко е разстоянието от чешмата до хижа "Орловец"?

Публикувана на: 06-5-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo