СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: делимост
Задача 135

Определете цифрата Х в числото:

а) 77Х5  така, че  да се дели на 3

б) 88Х5Х  така, че  да се дели на 3 и 5

Публикувана на: 18-4-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 134

Запишете едно число. Непосредствено до него препишете още два пъти същото число. Дели ли се на 3 новополученото число.

Публикувана на: 18-4-2011
5 клас
Задача 133

Лицето на успоредник е 480 кв. см, обиколката му е 112 см, а една от височините му е 12 см. Намерете страните на успоредника.

Публикувана на: 16-4-2011
5 клас
Категория: геометрия, ромб
Задача 132

Страната на ромб е 14 см, а височината към нея е 10 см. Намерете височината към съседната на дадената страна. Вярно ли е, че тя е равна на дадената височина?

Публикувана на: 16-4-2011
5 клас
Задача 131

Един от диагоналите на успоредник го разделя на два триъгълника с обиколка по 12,4 см. Намерете дължината на този диагонал, ако обиколката на успоредника е 14,2 см.

Публикувана на: 16-4-2011
7 клас
Задача 130

Пешеходна пътека тип зебра се състои от бели и черни ивици, които се редуват, като белите ивици са 8 на брой. Ако пътеката започва и завършва с бяла ивица, а широчината на всяка ивица е 50 см, то колко е дължината на пътеката?

Публикувана на: 14-4-2011
6 клас
Задача 129

През деня, в  който не лови мишки, котката Лиза изпива 60 мл мляко. През деня в който лови мишки, тя изпива с 1/3 пъти повече мляко. Последните две седмици котката Лиза хващала мишки през ден. Колко милилитра мляко е изпила Лиза през тези две седмици?

Публикувана на: 14-4-2011
4 клас
Задача 127

Ана, Мария, Вики, Невена, Боряна и Явор хвърляли зарче последователно един след друг. На  всеки се паднало различно число. Числото на Ана било два пъти по-голямо от числото на Мария. Числото на Ана било три пъти по-голямо от това на Вики. Числото на Невена било четири пъти по-голямо от това на Боряна. Кое число е хвърлил Явор?

Публикувана на: 14-4-2011
5 клас
Задача 126

Лицето на триъгълник е 60 кв. см. Две от средите на страните му са съединени със срещуположните им върхове. Намерете лицата на получените четири части на триъгълника.

Публикувана на: 13-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo