СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 120

В три поредни срещи футболният отбор "Барселона" отбелязъл три гола и получил един гол. Една от срещите била спечелена, другата загубена, а третата завършила наравно. Какъв е резултатът в спечелената от отбора на  "Барселона" среща?

A) 2 : 0     B) 3: 0     C) 1: 0      D) 2 :1     E) 0 :1

Публикувана на: 11-4-2011
4 клас
Задача 119

По време на едно тържество всяка от  две еднакви торти е разрязана на  четири еднакви части. После всяка от тези части е разрязана на три   равни парчета.  След като всеки гост на тържеството си взел по едно парче, останали три парчета. Колко са били гостите на това тържество?

Публикувана на: 11-4-2011
4 клас
Задача 118

При една игра на думи са в сила следните правила: в началото всеки участник започва с 10 точки и трябва да отговори на 10 въпроса; за правилен отговор той получава 1 точка, а за грешен отговор му се отнема 1 точка. В края на играта Ралица събрала 14 точки. Колко правилни отговора е дала тя?

A) 3        B) 4        C) 5        D) 6       E) 7

 

Публикувана на: 11-4-2011
5 клас
Задача 117

Един работник може сам да свърши една работа за 12 часа, а друг може да я свърши сам  за 15 часа. Каква част от работата ще свършат двамата за: 

а) 1 час;

б) 3 часа.

Публикувана на: 10-4-2011
5 клас
Задача 116

Голямата основа на трапец е 55,2 см, а малката основа е 1/4 от нея. Височината на трапеца е 2/3 см. Намерете лецето на трапеца.

Публикувана на: 10-4-2011
5 клас
Задача 115

Автомат произвежда ролкови лагери с определен диаметър. При проверка на 500 лагера се е оказало, че 14  са с по-голям диаметър от допустимия, а 6 са с диаметър под допустимия. Каква част от лагерите са дефектирали поради отклонение в диаметъра?

Публикувана на: 10-4-2011
5 клас
Задача 114

Две платноходки при участие в регата, трябвало да изминат в едната посока 24 км и след това да се върнат. Първата платноходка изминала цялото разстояние с постоянна скорост 20 км/ч. Втората на отиване се движела с 16 км/ч, а на връщане - със скорост 24 км/ч. Коя платноходка е пристигнала първа?

Публикувана на: 10-4-2011
4 клас
Задача 113

Росен има в джоба си 13 монети, всяка от които е от 5 или 10 стотинки. Коя от посочените стойности в  стотинки не може да бъде получена от всичките монети на Росен?

А) 80            Б) 60          В) 70             Г) 115           Д) 125

Публикувана на: 08-4-2011
5 клас
Задача 112

Като умножавал едно число с 301, Павел забравил нулата и умножил с 31. Той получил резултат 372. Какъв резултат трябвало да получи Павел?

A) 3010      B) 3612       C) 3702        D) 3720        E) 30 720

Публикувана на: 07-4-2011
5 клас
Задача 111

Половинката е третинка от едно число. Кое е това число?

Публикувана на: 07-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo