Лъч. Събиране и изваждане на отсечки

Лъч. Събиране и изваждане на отсечки

Лъч

Лъч, геометрия

На чертежа точка О разделя правата а на две части. Всяка от тях се нарича лъч.  Лъчите получени от разделянето на една права от една точка се наричат противоположни.

Два противоположни лъча с общо начало образуват една права.

Лъчът, който съдържа точка А се записва ОА . Може да се означи и с една малка латинска буква  m .

Лъчите  ОА→  и ОВ  са противоположни.

 

Нанасяне на отсечка върху лъч

лъч, отсечки

 

  Дадени са отсечка AB и лъч l  с начало точка O. С помоща на линия или  пергел нанасяме точка D, така чеотсечките  AB и OD да са равни. Казва се, че отсечка AB е нанесена върху лъча l.

 

 

 

 

 

Събиране на  отсечки

събиране на отсечки

Дадени са отсечките a, b и c. Начертаваме лъч l  с начало O. От началото на лъча нанасяме отсечките в една и съща посока. Нанасяме от началото на лъча отсечката с дължина a, така че  OA = a.  После от края на първата отсечка (точка А),  нанасяме  отсечката с дължина b, AB = b.  От края на втората (т. В) нанасяме последната отсечка. Тя е с дължина c, следователно BC = c

Отсечката OC = a + b  + c

Дължината на сбор от отсечки е сбора на дължините на отсечките.

 

Изваждане на отсечки

 

Изваждане на отсечки

Разликата на отсечките a и b ( a > b ) е такава отсечка с, за която c = a – b.

Построяваме лъч с начало т. O, след което от началото на лъча нанасяме отсечка a така, че OB = a. После пак от началотона лъча нанасяме и отсечка така, че OA = b.

Отсечката AB е с дължина c.

Did not find results for: Лъч. Събиране и изваждане на отсечки.
1