Задачи от капитал

Задачи от капитал

В тези задачи има понятия, като: лихва, лихвен процент, лихвен период, капитал, депозит.

Хората внасят парите си в банки, акционерни дружектва,  ценни книжа и др., за което те получават девидент (печалба) от съответното място, в което са внесли парите.
За това, че банката използва вашите пари, тя ви плаща наем. Този наем се нарича лихва. Лихвата се измерва в проценти и се дава за определен период (лихвен период).
Сумата внесена за определен период в банката се нарича депозит или начален капитал.

 

l = p% . k0, където

l – получената сума в края на лихвения период.
p – лихвен процент за лихвения период
k0 – начален капитал.

 

k =  k0  +   p% . k0

k – нараснал капитал

 

Пример:  Внесли сме 100 лв. при лихва  5%, за период от 1 година. С колко е нараснал капитала ни след 1 година? Колко лева е нарасналият капитал след 1 година?

k0 =100 лв.
p = 5 %

Търсим  l.  Сумата с която е нараснал капитала ни за 1 година.

= p% . k0
= 5% .100 =
  =0.05 . 100 =
  = 5 лв.

Търсим  k – нараналия капитал.

k =  k0  +   l  = 
   = 100  +   5 =
   = 105 лв.

 

7 клас
Задача 594

Фирма внесла определена сума в банка на едноседмичен срочен влог, при годишна лихва 6%.

След два месеца изтеглила 802 лева и в сметката останала внесената сума.Каква е била първоначалната внесена сума?

Публикувана на: 15-1-2012
7 клас
Категория: капитал, финанси
Задача 1281

Заем е погасен на четири вноски по 1150лв. По този начин взетата назаем сума е върната с 15% лихва. Колко са взети назаем?

Публикувана на: 08-4-2013
7 клас
Категория: капитал
Задача 2035

Г-н Георгиев искал да вложи 20 000лв. в банка и да получи след една година възможно най-голяма сума. Кое от предложенията на банката да приеме?

а) 6-месечен влог с годишна лихва 10%

б) едногодишен срочен влог с годишна лихва 10,5%

в)3-месечен срочен влог с годишна лихва 9%

г) 4-месечен срочен влог с годишна лихва 10,2%

Публикувана на: 29-5-2016
7 клас
Категория: уравнения, работа
Задача 1283

Снежи, за да се подготви за състезание, запланувала да решава по 15 задачи на ден. След втория ден увеличила броя на решаваните на ден задачи с още 5 и два дни преди предвидения срок тя решила заплануваните задачи. За колко дни е решила задачите?

Публикувана на: 08-4-2013
7 клас
Категория: текстови задачи
Задача 2265

 В събота Вяра решила половината от броя на задачите, които решил Петър. В неделя Вяра решила 16 задачи, а Петър с 4 задачи повече от събота. По колко задачи решил всеки, ако общо в събота и неделя решили по равен брой задачи?

Публикувана на: 20-1-2018
7 клас
Задача 2099

На класна работа в края на срока са зададени четири задачи. Една осма от учениците са решили всички задачи, една трета са решили три задачи, една четвърт са решили две задачи и една шеста са решили една задача. В класа имало не повече от 30 ученици. Използвана е традиционната оценка, равна на две плюс броя на решените задачи.

А. Колко ученици са правили класна?

Б. Колко ученици са получили слаба оценка?

В. Какъв е средният успех от класната работа (с точност до стотни)?

Публикувана на: 22-4-2017
7 клас
Задача 2252

Ученик е трябвало да реши определен брой задачи за 3 дни. През първия ден той решил 4/7 от всичките задачи, през втория 80% от останалите а през третия последните 6. По колко задачи е решил ученика през първите 2 дни.

 

Публикувана на: 29-12-2017
7 клас
Задача 2396

Работници нарязали на 13 равни по тегло части релса, тежаща 10 т. Частите трябва да бъдат превозени с камиони. Всеки камион може да вози до 3 т товар. Най-много колко части може да натоварят работниците на един камион? Най-малко с колко камиони може да превозят частите?

Публикувана на: 02-1-2019
7 клас
Задача 1810
Публикувана на: 26-12-2014
7 клас
Задача 1817
Публикувана на: 29-12-2014
1