Задачи от работа

Задачи от работа

Задачите от работа могата да бъдат най-различни, но основно се делят на две групи:
- пресмятане с количества  - в тези задачи, се смята с конкретни количества: килограми, бройки, декари и т.н.
- пресмятане с части от цяло – тук работата е преставена като еденица (едно цяло) и се пресмята с части от даденото цяло. Например в задачата, може да имаме един басейн, една нива, една поръчка и т.н.

И за двата типа задачи се използва формулата:

 A = P . t, където
е свършената работа;
P е  производиделност  – работата свършена за еденица време;
t е времето, през което е работено с производителност Р и е свършена работата А.

И тук, както при формулата за движение, трябва да се внимава с мерните еденици.

7 клас
Задача 1584

Фирма трябвало да изпрати на обект бригада от 15 работника, които да извършат определена работа за 7 дни. Още колко работника трябва да изпрати фирмата на обекта, за да свърши бригадата същата работа 2 дни предсрочно (призводителността на всички работници е една и съща) ?

Публикувана на: 07-2-2014
7 клас
Задача 1585

Девет работника извършили 3/5 от дадена работа за 4 дни. Още колко работника трябва да се присъединят към тях, за да довършат заедни работата за още два дни (производителността на всички работници е една и съща) ?

Публикувана на: 07-2-2014
7 клас
Задача 1554

Определена работа трябвало да се извърши за 10 дни от 30 работници с еднаква производителност. Три дни след започване на работата 5 от тях напуснали, а останалите, за да довършат цялата работа, увеличили дневната си норма с 40%. В кой ден е била завършена работата?

Публикувана на: 08-1-2014
7 клас
Задача 1550

Един работник може за 5 дни да извърши 1/3 от определена работа, а друг работник може да извърши 75% от тази работа за времето, за което първият работник може да свърши цялата работа. Отначало вторият работник работил няколко дни, а след това заедно с първия работник довършили работата за 6 дни. Колко дни е работил всеки от работниците?

Публикувана на: 06-1-2014
7 клас
Задача 2099

На класна работа в края на срока са зададени четири задачи. Една осма от учениците са решили всички задачи, една трета са решили три задачи, една четвърт са решили две задачи и една шеста са решили една задача. В класа имало не повече от 30 ученици. Използвана е традиционната оценка, равна на две плюс броя на решените задачи.

А. Колко ученици са правили класна?

Б. Колко ученици са получили слаба оценка?

В. Какъв е средният успех от класната работа (с точност до стотни)?

Публикувана на: 22-4-2017
7 клас
Задача 1551

Том може да поправи дупката в оградата на леля Бети за 2 часа, а Хък - за два пъти по-вече време. За колко време двамата заедно могат да поправят оградата?

Публикувана на: 06-1-2014
7 клас
Категория: уравнения, работа
Задача 1283

Снежи, за да се подготви за състезание, запланувала да решава по 15 задачи на ден. След втория ден увеличила броя на решаваните на ден задачи с още 5 и два дни преди предвидения срок тя решила заплануваните задачи. За колко дни е решила задачите?

Публикувана на: 08-4-2013
7 клас
Задача 1966

Определена работа трябвало да се свърши за 10 дни от 30 работници с еднаква производителност. Три дни след започване на работата 5 от тях напуснали, а останалите, за да довършат работата навреме увеличили дневната си форма с 40%. В кой ден била завършена работата? 

Публикувана на: 23-1-2016
7 клас
Категория: уравнения, работа
Задача 1086

Трима работника трябвало да извършат определена работа. Първият може сам да свърши тази работа за 12 дни, вторият - за 18 дни, а третият за 9 дни. Първият извършил сам половината от работата, а след това тримата заедно довършили останалата част. За колко дни е била свършена цялата работа?

 

Публикувана на: 23-1-2013
7 клас
Категория: работа
Задача 2034

Ако 5 работници за 10 дни свършват 25% от определна работа, то за колко дни 4 работници със същата производителност биха сършили половината от тази работа?

Публикувана на: 29-5-2016
1