Задачи от движение

Задачи от движение

Задачите от движение могат да бъдат най-различни: насрещни движения, еднопосочни движения, движения по въздух и вода, задачи с влакове,  коли, кораби пешеходци и др.. Общото при всичките е, че се използва следната зависимост (формула): 

S = v.t
S e изминатият път със скорост  v за времето t.

При използване на формулата, трябва мерните еденици на величините да са еднакви. 
Например, ако пътя е в километри и времето е в часове, то скоростта трябва да е в километри в час.
Друг пример: скоростта е в километри в час, а времето е в минути. Трябва да превърнем времето в часове или скоростта в километри в минута.

7 клас
Задача 1810
Публикувана на: 26-12-2014
7 клас
Задача 1817
Публикувана на: 29-12-2014
7 клас
Задача 2304
Публикувана на: 19-4-2018
7 клас
Задача 534

От две гари А и В, разстоянието между които е 315 км, тръгнали едновременно един срещу друг два влака, движещи се съответно

със скорости 62 км/ч и 78 км/ч. Колко часа след тръгването им разстоянието между тях ще бъде 35 км?

Публикувана на: 20-12-2011
7 клас
Задача 1996

Туристи искат да се разходят с лодка по река и да се върнат най късно след 5 часа. На колко километра най много могат да се отдалечат, ако лодката се движи по течението със скорост 18 км/ч, а срещу течението със скорост 12 км/ ч?

Публикувана на: 23-2-2016
7 клас
Задача 2300

Параход плавал по течението на река със скорост 24km/h. При движението му срещу течението от него се отделил сал. Когато параходът изминал 15km (от момента на отделянето на сала) сала се намирал на 20km от него. Намерете скоростта на парахода в спокойни води.

Публикувана на: 16-4-2018
7 клас
Задача 1965

Когато Вълкът и Червената шапчица се разделили, той хукнал два пъти по-бързо по два пъти по-къса пътечка към къщичката на баба й.Вълкът изпреварил Червената шапчица с половин час. От срещата до къщата на баба си Червената шапчица е вървяла:

a) 20 min

b) 30 min

c) 40 min

d) 50 min

Публикувана на: 23-1-2016
7 клас
Задача 1964

За 2 часа влак, който тръгнал от град B, изминал 40km повече отколкото влак, който тръгнал от град A. Двата влака се срещнали след 5 часа. На колко километра от град A е станала срещата?

Забележка: Мисля, че задачата е с непълни данни. Това, което липсва е още едно условие. Например разтоянието между А и В.

Публикувана на: 23-1-2016
7 клас
Задача 518

В 10 часа сутринта от хижа А към хижа В, разстоянието между които е 22,8 km, тръгнал турист със скорост 4 km/h. По-късно от хижа В към хижа А тръгнал втори турист със скорост 5 km/h. Двамата туристи се срещнали 2 h след тръгването на втория. Намерете в колко часа е станала срещата.

Публикувана на: 13-12-2011
7 клас
Задача 2328

Две моторни лодки пътували една срещу друга от две речни пристанища А и В. В спокойни води лодката от А се движи със скорост 15 km/h, а лодката от В със 17 km/h. Ако лодката от А тръгне 30 мин. по рано от другата, тя ще пътува до срещата 1 h 30 min. Ако лодката от В тръгне 1 h 38 min по-рано от другата, тя ще пътува до срещата 2 h 12 min. Намерете скоростта на течението на реката и разстоянието между двете пристанища.

Публикувана на: 19-7-2018
1