Задачи от движение

Задачи от движение

Задачите от движение могат да бъдат най-различни: насрещни движения, еднопосочни движения, движения по въздух и вода, задачи с влакове,  коли, кораби пешеходци и др.. Общото при всичките е, че се използва следната зависимост (формула): 

S = v.t
S e изминатият път със скорост  v за времето t.

При използване на формулата, трябва мерните еденици на величините да са еднакви. 
Например, ако пътя е в километри и времето е в часове, то скоростта трябва да е в километри в час.
Друг пример: скоростта е в километри в час, а времето е в минути. Трябва да превърнем времето в часове или скоростта в километри в минута.

7 клас
Задача 1817
Публикувана на: 29-12-2014
7 клас
Задача 1810
Публикувана на: 26-12-2014
7 клас
Задача 534

От две гари А и В, разстоянието между които е 315 км, тръгнали едновременно един срещу друг два влака, движещи се съответно

със скорости 62 км/ч и 78 км/ч. Колко часа след тръгването им разстоянието между тях ще бъде 35 км?

Публикувана на: 20-12-2011
7 клас
Задача 1996

Туристи искат да се разходят с лодка по река и да се върнат най късно след 5 часа. На колко километра най много могат да се отдалечат, ако лодката се движи по течението със скорост 18 км/ч, а срещу течението със скорост 12 км/ ч?

Публикувана на: 23-2-2016
7 клас
Задача 1965

Когато Вълкът и Червената шапчица се разделили, той хукнал два пъти по-бързо по два пъти по-къса пътечка към къщичката на баба й.Вълкът изпреварил Червената шапчица с половин час. От срещата до къщата на баба си Червената шапчица е вървяла:

a) 20 min

b) 30 min

c) 40 min

d) 50 min

Публикувана на: 23-1-2016
7 клас
Задача 1964

За 2 часа влак, който тръгнал от град B, изминал 40km повече отколкото влак, който тръгнал от град A. Двата влака се срещнали след 5 часа. На колко километра от град A е станала срещата?

Забележка: Мисля, че задачата е с непълни данни. Това, което липсва е още едно условие. Например разтоянието между А и В.

Публикувана на: 23-1-2016
7 клас
Задача 518

В 10 часа сутринта от хижа А към хижа В, разстоянието между които е 22,8 km, тръгнал турист със скорост 4 km/h. По-късно от хижа В към хижа А тръгнал втори турист със скорост 5 km/h. Двамата туристи се срещнали 2 h след тръгването на втория. Намерете в колко часа е станала срещата.

Публикувана на: 13-12-2011
7 клас
Категория: уравнения, работа
Задача 1283

Снежи, за да се подготви за състезание, запланувала да решава по 15 задачи на ден. След втория ден увеличила броя на решаваните на ден задачи с още 5 и два дни преди предвидения срок тя решила заплануваните задачи. За колко дни е решила задачите?

Публикувана на: 08-4-2013
7 клас
Категория: текстови задачи
Задача 2265

 В събота Вяра решила половината от броя на задачите, които решил Петър. В неделя Вяра решила 16 задачи, а Петър с 4 задачи повече от събота. По колко задачи решил всеки, ако общо в събота и неделя решили по равен брой задачи?

Публикувана на: 20-1-2018
7 клас
Категория: движение
Задача 546

Един автобус изминава по разписание разстоянието от град А до трад В със средна скорост 45 км/ч. При едно пътуване, след като изминал 40% от цялото разстояние, автобусът бил задържан 20 минути. Останалата част от пътя той изминал със средна скорост 60 км/ч и пристигнал в В 5 мин. по-рано от времето, определено по разписание.

а) Да се намери разстоянието от А и В и времето на движение със скорост 60 км/ч.

б) С каква скорост трябва да измине автобусът останалата част от пътя, за да пристигне в В точно по разписание, ако бъде задържан на същото място 10 минути.

Публикувана на: 02-1-2012
1