Текстови задачи. Моделиране с линейни уравнения

Текстови задачи. Моделиране с линейни уравнения

Решаването на текстови задачи се свежда до:

1. Избиране на неизвестното и означаването му с буква;

2. Записване на зависимостите между даните на задачата, чрез числови изрази;

3. Съставяне на уравнение и определяне на допустимите стойности на неизвестното, т.е. създаване на математически модел;

4. Решаване на уравнението и определяне кои от корените му са допустими стойности на неизвестното;

5. Даване на отговор на  поставения въпрос в задачата.

Задачи от движение
Задачи от работа
Задачи от капитал
Задачи от смеси и сплави

7 клас
Задача 1825

Трицифрено число има 4 стотици и 5 десетици. Ако прибавим към него числото 99, ще получим число, написано със същите цифри, но в обратен ред. Намерете числото. (Мисля, че е 455)

Публикувана на: 05-1-2015
7 клас
Задача 1563

Разстоянието градовете А и В е 260 km. В 8 h от В за А  тръгнал камион със скорост 80 km/h, а в 9 h от А за В тръгнала лека кола със скорост 100 km/h. В колко часа двете превозни средства са се срещнали?

 

Публикувана на: 14-1-2014
7 клас
Задача 1524

Намислих положителното число. Увеличих го  8 пъти и от  полученото число извадих 5. Получих число, което е с 9 по-голямо от намисленото число. Кое число съм намислил?

Публикувана на: 12-12-2013
7 клас
Задача 1812

Сега моите години се отнасят към годините на брат ми както 3 : 5. След 5 години аз ще бъда на толкова години, на колкото беше брат ми преди 5 години. На колко години сме сега аз и брат ми?

Публикувана на: 28-12-2014
7 клас
Задача 1619

Трима работници могат сами да свършат определена работа съответно за 9, 10 и 18 дни. За колко дни могат заедно да свършат повече от 4/5 от работата?

Публикувана на: 06-3-2014
7 клас
Задача 1811

Иван, Георги, Димитър и Васил събрали пари, за да си купят топка. Иван дал 1/2 от парите, които дали Георги, Димитър и Васил.Георги дал 1/3 от парите, които дали Иван, Димитър и Васил. Димитър дал 1/4 от парите дадени от другите, а Васил дал 13 лв. Колко струва топката?

Публикувана на: 28-12-2014
7 клас
Категория: уравнения, работа
Задача 1283

Снежи, за да се подготви за състезание, запланувала да решава по 15 задачи на ден. След втория ден увеличила броя на решаваните на ден задачи с още 5 и два дни преди предвидения срок тя решила заплануваните задачи. За колко дни е решила задачите?

Публикувана на: 08-4-2013
7 клас
Задача 1618

Работник произвеждал на ден по 126 детайла от определен вид. В резултат на въведена рационализация започнал да произвежда поне по 189 детайла дневно. Най-малко с колко процента се е увеличила неговата производителност?

Публикувана на: 06-3-2014
7 клас
Задача 2011

Туристи искат да се разходят с лодка по река и да се върнат най-късно след 5 ч. На колко километра най-много могат да се отдалечат, ако лодката се движи по течението със скорост 18км/ч, а срещу течението - със скорост 12 км/ч.

Публикувана на: 11-4-2016
7 клас
Задача 2015

Фирма трябва да изпълни поръчка за ушиване на 500 костюма за 10 дни. През първите три дни работниците от фирмата ушивали по 40 костюма на ден. На четвъртия ден работниците увеличавали нормата си, за да изпълнят поръчката в срок. Най малко по колко костюма на ден  са ушивали след увеличението на нормата?

Публикувана на: 11-4-2016
1