Степенуване на степен

Степенуване на степен

Като използваме определението за степен и правилото за умножение на степени с равни основи, получаваме:

(a3)2 = a3 . a= a3+3  = a2.3  = a6

Забелязваме, че:   (a3)2= a2.3 

 

По този начин стигаме доследното правило:

Степен се степенува, като се запише същата основа и се умножат показателите.
(am)n= am.n  ,   m,n са едтествени числа

 

6 клас
Категория: степенуване
Задача 2277

Колко е броят на цифрите на числото 5 на степен 13  умножено по 8 на степен 4?

Публикувана на: 21-2-2018
6 клас
Категория: степенуване
Задача 1936

Покажете има ли  естествени числа  K , M и N за които : 2013 на степен 4K +2014  на степен 2M +2015 на степен N e:                                                                                

а) просто число

б) квадрат на ест. число

Публикувана на: 27-10-2015
6 клас
Задача 927

11.61,023+0,21.3/0,63-(-61,023.11)-(1/2-2/3):|-5/9+8/9|

Публикувана на: 07-10-2012
6 клас
Задача 928

1,1-0,1-2: [(32+70)((1/3)-2-(1/2)-2)2/(-2)-3]

Публикувана на: 07-10-2012
6 клас
Задача 929

[272.220(-5)n+1] /  [(-2)2n+20(-5)n(-3)2n+6 ]

Публикувана на: 07-10-2012
6 клас
Категория: степенуване
Задача 2276

Коя е последната цифра на числото 12 на степен 475 ?

Публикувана на: 15-2-2018
6 клас
Задача 405

Запишете като степен с основа 2 изразите:

а) 3.29 – 210;  б) 12.23 + 25;

в) 5.27 + 3.27; г) 11.25 – 3.25;

д) 9.28 + 7.29 + 9.26.22;  е) 6.25 + 24 + 3.24

Публикувана на: 03-10-2011
6 клас
Задача 1947

Имало двама братя, единият на възраст между 30 и 40 години, а другият  между 40 и 50 години. Да се намери на колко години е бил всеки от тях, а произведението от годините им е куб ( точна трета степен) на ест. число

Публикувана на: 20-12-2015
6 клас
Категория: многочлени
Задача 1428

Даден е многочленът  :

A=ay5-2+ay4-2ay+3y-y5+a+y4

Намерете за коя стойност на параметъра а многочленът :

а )  е от четвърта степен

б )   не съдържа член от първа степен

в )   няма свободен член

г )   има коефициент пред члена от четвърта степен ,равен на -1

Публикувана на: 23-9-2013
6 клас
Задача 397

Запишете като степен с  основа просто число или като  произведение от такива степени числото:

а) 32

б) 125

в) 240

г) 360

д) равно на 625 . 75

е) равно на 128. 16 . 32

ж) равно на 16 . 25 + 16 . 75

з) равно на 27 . 21 . 49 . 8 - 81 . 7 . 49

 

Публикувана на: 29-9-2011
1