Умножение, степенуване и деление на едночлени

Умножение, степенуване и деление на едночлени

Едночлени умножаваме, като ги свържем със знака за умножение и след това получения едночлен приведем в нормален вид.

Пример:
Дадени са едночлените v = 5xy  и u = 6y2.
u.v = 5xy.6y2 = 30xy3

Едночлен степенуваме, като степенуваме всеки негов множител.

Пример:
v = 5xy
 
v2= (5xy)2= 52x2y2= 25 x2y2

Два едночлени делим, като разделим коефицентите им, а за буквената част използваме правилото за деление на степени с равни основи.

 

Пример:

v = 25x5y3  и  u = 5xy2.

 u         25x5y3           25
— =  ————  =  —— x5-1 y3-2
 v         5xy2                5

6 клас
Задача 1900

Намерете произведението на едночлените: 3х2 y и 2ху3

Публикувана на: 26-4-2015
6 клас
Задача 1901

Намерете произведението на едночлените: 0,5abc и 3,4а2bc3.

Публикувана на: 26-4-2015
6 клас
Задача 405

Запишете като степен с основа 2 изразите:

а) 3.29 – 210;  б) 12.23 + 25;

в) 5.27 + 3.27; г) 11.25 – 3.25;

д) 9.28 + 7.29 + 9.26.22;  е) 6.25 + 24 + 3.24

Публикувана на: 03-10-2011
6 клас
Задача 397

Запишете като степен с  основа просто число или като  произведение от такива степени числото:

а) 32

б) 125

в) 240

г) 360

д) равно на 625 . 75

е) равно на 128. 16 . 32

ж) равно на 16 . 25 + 16 . 75

з) равно на 27 . 21 . 49 . 8 - 81 . 7 . 49

 

Публикувана на: 29-9-2011
6 клас
Задача 410

Докажете, че:

а) 3k.3k+1 + 2.32k+1 = 32k+2;

б) (4.7k+ 3.7k).( 8.7k-1- 7k-1)= 72k+1;

в) 7k+3+ 2.7k+1 = 357.7k;

 

        13k+2 - 13k+1
г)   ——————     е цяло число;
             156

Публикувана на: 05-10-2011
6 клас
Категория: степенуване
Задача 1933
Публикувана на: 20-10-2015
6 клас
Категория: степенуване
Задача 1448

(2X) 3 = 8

Публикувана на: 06-10-2013
6 клас
Категория: степенуване
Задача 434

512+39=?

Публикувана на: 22-10-2011
6 клас
Категория: степенуване
Задача 1453

( x-3 ) 5 = 32

Публикувана на: 08-10-2013
6 клас
Категория: степенуване
Задача 1449

 

x5 = 32

Публикувана на: 07-10-2013
1