Събирне и изваждане на едночлени. Подобни едночлени

Събирне и изваждане на едночлени. Подобни едночлени

Събираме или изваждаме два едночлена, като ги запишем един след друг и между тях запишем знака за събиране или изваждане.

Пример:

u = 5x;  v = -2xy.
u + v = 5x + (-2xy)

u – v = 5x – (-2xy)

При едночлените са в сила същите правила за разкриване на скоби и свойства като  при числата.

u + v = 5x + (-2xy) = 5x – 2xy

u – v = 5x – (-2xy)= 5x + 2xy

Подобни едночлени
Два едночлена са подобни, когато се различават само по коефициентите. (едночлените имат едни и същи променливи).

 

Пример:
8x2y5  и 9,5x2y5  са подобни едночлени.  Имат едни и същи променливи   x2y5 и различни коефициенти – 8 е различно от 9,5.
 

Ако едночлените са подобни и имат равни коефициенти, то едночлените са равни. Например  5xz  и 5xz  са равни.

Ако коефициентите на два подобни едночлена са противоположни числа, казваме че едночлените са противоположни. Например  -5xz  и 5xz.

 

Събиране и изваждане на подобни едночлени
Подобни едночлени събираме или изваждаме, като съберем или извадим коефициентите им  и препишем промеливите им.

Пример:
5x + 6x = (5 + 6)x = 11x
5x  + (- 7x) = 5x - 7x = (5 - 7)x = -2x
Използвахме дистрибутивното свойство и правилата за събиране и изваждане на рационални числа.

6 клас
Задача 1900

Намерете произведението на едночлените: 3х2 y и 2ху3

Публикувана на: 26-4-2015
6 клас
Задача 1901

Намерете произведението на едночлените: 0,5abc и 3,4а2bc3.

Публикувана на: 26-4-2015
1