Прав кръгов конус

Прав кръгов конус

Конуси

Предметите от снимката имат формата на геометрично тяло наречено прав кръгов конус.

 

 

Освен прав конус има геометрични тела, които се наричат наклонен конус.  На фигурата първия конус е прав кръгов конус, при него MO = h.  Второто тяло е наклонен конус, МO не съвпада с hMH = h.

 

прав кръгов конус и наклонен конус

Ако разрежем модел на прав конус от картон ще получим развивка на конус.

В правият кръгов конус:
- точка М се нарича връх на конуса;
- кръгът се нарича основа на конуса;
- фигурата AMA1   се нарича конична повърхнина, а AM = A1M = l  –  образуваща на конуса. Коничната повърхнина е част от кръг с радиус l. Тя е кръгов сектор, на който отговаря централния ъгъл AMA1.

Дължината на дъгата AA1   е равна на дължината на окръжността на основата на конуса  - 2.π.r.

прав кръгов конус

 

Прав кръгов конус може да се получи при пълното завъртане на правоъгълен триъгълник, около единия му катет (например OM):

- отсечката MAописва коничната повърхнина. MAe равна на образуващата lна конуса;
- отсечката AOописва кръга на основата. AO = r;

- отсечката OMсе нарича височина на конуса. OM= h.Тя лежи върху оста на въртене на триъгълника AMO;
- триъгълник AMB се нарича осно сечение на правия кръгов конус. Триъгълникът AMBе равнобедрен. AM = BM  и  AB = 2r.
6 клас
Задача 2038

 Метален силоз е съставен от прав кръгов цилиндър с диаметър 6 метра и височина Н в метри, равна на най-голямото цяло число, изпълняващо неравенството /Н-23/<8.20080, върху едната основа, на който е поставен прав кръгов конус със същия диаметър и образувателна 33 1/3% от Н. Да се определи колко кофи по 10 кг боя трябва да се използват за боядисване повърхнината на този силоз, ако на 1 кв. дм се изразходва 5 г боя.

Публикувана на: 03-6-2016
6 клас
Задача 1321

Прав кръгов конус с радиус r и образуваща  l има периметър  на осното  сечение 60 см и r : l = 3 : 7. Повърхнината на конуса в квадратни сантиметри е:

Публикувана на: 03-5-2013
6 клас
Задача 1718

Прав кръгов конус с радиус r и образуваща l  има периметър на осното сечение 60 см и
r : l =  3 : 7.  Повърхнината на конуса в кв. см.е: 
а/  81π
б/ 189π
в/ 260π
г/ 270π

Публикувана на: 15-5-2014
6 клас
Задача 922

По дадени r = 2,1 cm и l = 3,5 cm намерете S, S1 и V за прав кръгов:

а) цилиндър

б) конус с височина h = 2.8 cm

Подточка а и б са към условието на задачата, а не отговори!

Публикувана на: 02-10-2012
6 клас
Задача 807

В куб с ръб 6 см е изрязан отвор с формата  на прав кръгов конус с диаметър на основата 4 см, като  върхът  на  конуса  е центърът   на   задната   стена   на  куба. Намерете  обема  на  полученото   тяло.

Публикувана на: 01-5-2012
6 клас
Задача 847

Прав кръгов цилиндър има диаметър 10 см и образуваща 3 дм, повърхнината на цилиндъра в кв. см. е?

Публикувана на: 04-6-2012
6 клас
Категория: Конус и призма
Задача 2151
Основата на прав конус е кръг, вписан в долната основа на правилна четириъгълна призма, а върхът на конуса е центърът на горната основа на призмата. Да се определи частното от обемите на конуса и призмата.
Публикувана на: 13-8-2017
6 клас
Задача 2036

 Лицето на основата на конус е 40% от лицето на пълната му повърхнина. Да се намерят радиусът на основата и образуващата на този конус, ако те се изразяват чрез прости числа.

Публикувана на: 03-6-2016
6 клас
Задача 721

Вместимостта на съд с формата на конус е 4710 литра. Ако радиусът конуса е 1,5 м, намерете височината на съда.

Публикувана на: 13-3-2012
6 клас
Задача 2255

От дървена греда с цилиндрична форма с радиус r и височина h е изработен конус с възможно най-големи размери. Определете обема на отпадъчния дървен материал.

Публикувана на: 02-1-2018
1