Лице на повърхнина на права призма. Обем на права призма.

Лице на повърхнина на права призма. Обем на права призма.

 

Повърхнина и обем на призма

Лице на повърхнина на права призма.

Околните стени на призмата образуват околната й повърхнина, а околните стени и основите – повърхнината  на призмата.

Лицето на повърхнина на права призма се намира по формулата:
 околна повърхнина – S = P . h

 пълната повърхнина  - S1 = S + 2 . B,

където  
 P е периметърът на основата, а
 h е височината на правата призма ( околния ръб l )

 B e лицето на основата. Двете основи на призмата са еднакви многоъгълници и са с равни лица.

 

 

Обем на права призма

 

Обем  на права призма се намира по формулата:
V = B . h,

където
  B e лицето на основата, а
  h е височината на правата призма ( околния ръб l ).

6 клас
Задача 1617

Обемът на права призма с основа ромб е 140 куб.см. Ако височината на ромба е 3,5 см, колко е лицето на околната повърхнина на призмата.

Публикувана на: 06-3-2014
6 клас
Задача 625

Основата на права призма е ромб с височина 12 cm. Oколната повърхнина на призмата е 1120 cm2., а повърхнина й е 1456 cm2.

Намерете основния ръб и околния ръб на призмата.

Публикувана на: 28-1-2012
6 клас
Задача 1156

Права призма има за основа ромб  с лице 108 кв. см и височина  на ромба 6 см. Околният ръб на призмата е с 66 цяло две трети процента  по-дълъг от основния ръб. Намерете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината на призмата.

Публикувана на: 17-2-2013
6 клас
Задача 626

Права триъгълна призма има за основа правоъгълен триъгълник с катет a=12 cm и хипотенуза c=13 cm.

Околната повърхнина на призмата е 300 cm2., a повърхнината - 360 cm2. Намерете катета b на основата и височината h на призмата.

Публикувана на: 28-1-2012
6 клас
Задача 937

Права призма има за основа ромб с лице 108 кв. см. и височина на ромба 6 см. Околният ръб на призмата е с 66 и 2/3 % по - дълъг от основния и ръб. Намерете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината на призмата.

Публикувана на: 11-10-2012
6 клас
Задача 1155

Основата на права призма е успоредник с периметър 28 см, на който едната страна е с 25% по-къса от другата  и височината към по-голямата страна е 3 см. Ако знаете, че лицето на повърхнината на призмата е 384 кв. см, то намерете дължината на околния ръб.

Публикувана на: 17-2-2013
6 клас
Задача 1104

Права призма има обем 0,32 куб. дм. и основа - ромб със страна 8 см. и височина 2 см.. Намерете околния ръб на призмата.

 

Публикувана на: 27-1-2013
6 клас
Задача 1904

Намерете лицето на околна повърхнина и лицето на повърхнина на права призма ако:

а) основата е правоъгълен триъгълник с катети 3 см и 4 см, хипотенуза 5 см и дължината на околния ръб е 7 см.

б) основата е ромб със страна 3 см и височина 2 см, а дължината на околния ръб е 5 см.

Публикувана на: 17-5-2015
6 клас
Задача 1137

Основата на права призма е ромб с дължина на страната 0,25 м и дължина на височината на ромба 12,5 см, а дължината на околния ръб  е 10 дм. Намерете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината на призмата.

Публикувана на: 10-2-2013
6 клас
Задача 965

Права призма има за основа правоъгълен трапец ( трапец, на който едното от бедрата е перпендикулярно на основите), бедра 8 см. и 10 см. и периметър на основата 43 см.

Намерете :

а) обема на призмата, ако тя има околен ръб с дължина 16 см.

б) височината на призмата, ако лицето на околната й повърхнина е 6, 536 кв.дм.

Публикувана на: 25-10-2012
1