МАТЕМАТИКА за 6 класПризма. Правилна призма


Призма. Правилна призма

Геометричните тела от чертежа се наричат призма. Телата 1, 2 и 3 се наричат прави призми.

Всяка права призма има (например при  фиг. 1) :
- две основи –триъгълникаABCдолна основа, а триъгълникA1B1C1горна основа;
- основни ръбове  – AB, BC, CA, A1B1, B1C1, C1A1;
околни ръбове  – AA1, BB1, CC1;
- околни стени– правоъгълниците ABB1A1, BCC1B1, ACC1A1

Всички околни стени на правите призми са правоъгълници, от което следва:
- всички околни ръбове са равни -   AA1  = BB1 = CC1 = l ;
околните ръбове са равни на височината на призмата. Височината се означава с h.
AA1  = BB1 = CC1 = h;
Основните ръбове на долната и  горната основа са два по два равни.
AB = A1B1, BC = B1C1,  AC = A1C1;

Основите на правите призми могат да бъдат триъгълници, четириъгълници, петоъгълници или друг многоъгълник. Двете основи са еднакви многоъгълници и имат еднакви лица.

Ако основите на права призма са правилни многоъгълници, то тя се нарича правилна призма.

Призмата от фигура 4 от чертежа се нарича наклонена призма.З А Д А Ч И


 
6 клас
Задача 1153

Правилна четириъгълна призма има обем 1660,5 куб. см и дължина на околния ръб 20,5 см. Намерете:  
а) лице на основата на призмата;
б) дължината на основния ръб и лицето на околната повърхнина на призмата.                                                                                                                                               

 
Публикувана на: 17-02-2013
 
6 клас
Задача 1147

Колко см ще се покачи нивото на водата ако в правилна четириъгълна призма с основен ръб 8 см се пусне метално кубче с ръб 4 см?

 
Публикувана на: 13-02-2013
 
6 клас
Задача 1152

Имате правилна четириъгълна призма. Нейната основа е:
а) равнобедрен трапец;
б) ромб;
в) квадрат;
г) правоъгълник?
 

 
Публикувана на: 17-02-2013
 
6 клас
Задача 1156

Права призма има за основа ромб  с лице 108 кв. см и височина  на ромба 6 см. Околният ръб на призмата е с 66 цяло две трети процента  по-дълъг от основния ръб. Намерете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината на призмата.

 
Публикувана на: 17-02-2013
 
6 клас
Задача 1137

Основата на права призма е ромб с дължина на страната 0,25 м и дължина на височината на ромба 12,5 см, а дължината на околния ръб  е 10 дм. Намерете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината на призмата.

 
Публикувана на: 10-02-2013


tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo