Кръг. Лице на кръг

Кръг. Лице на кръг

Частта от равнината, заградена от окръжност се нарича кръг.

Лицето на кръг се намира по формулата:  S = π. r2


 

Елементи на кръга:

Център О
радиус  r
диаметър  AB = d = 2.r

< AOC – централен ъгъл. Това е ъгъл с връх центъра на кръг и рамене радиуси на кръга.

 

 

 

 

полукръг– един диаметър разделя кръга на два полукръга

 

сектор  –  два радиуса разделят кръга на два сектора.

6 клас
Категория: Лице на кръг, кръг
Задача 1089

Намерете лицета на кръг с диаметър : 5,8 дм,16 см, 0,6 м.

Публикувана на: 23-1-2013
6 клас
Категория: кръг, дроби
Задача 497

Древните египтяни при пресмятането на лицето на кръга го заменяли с лицето на квадрат със страна  8/9  от диаметъра му. Пресметнете по два начина лицето на кръг с диаметър 108 см. Първи начин, като древните египтяни и втори начин - по формулата за лице на кръг.  Сравнете получените стойности.

Публикувана на: 03-12-2011
6 клас
Категория: кръг, лице
Задача 488

Масата ни е кръг с диаметър 1m. Колко квадратни метра покривка трябва да закупим  така, че да покрием масата и покривката да пада от всички страни с 15 cm?

Публикувана на: 27-11-2011
6 клас
Категория: кръг, лице
Задача 486

Намерете лицето на кръг, ако дължината на окръжността, която го загражда е:

а) 37,68 mm      б) 56,52 cm   в) 131,88 m

Публикувана на: 27-11-2011
6 клас
Задача 1924

В едно училище участниците в общинския кръг на олимпиадата по математика от 6А клас са повече от 15, а от 6Б клас са по-малко от 21. За областния кръг се класирали по равен брой ученици от двете паралелки, които са 75% от 6А клас и 60% от 6Б клас. Да се определи по колко ученици от 6А клас и 6Б клас са участвали в общинския кръг на олимпиадата по математика и колко от тях са се класирали на областния кръг.

Публикувана на: 04-10-2015
6 клас
Задача 1917

В едно училище участниците в общинския кръг на олимпядата по математика от 6а клас са повече от 15 а от 6б клас са по-малко от 21. За обласния кръг се класирали по равен брой ученици от двете паралелки, които са 75% от 6а клас и 60% от 6б клас. Да се определи по колко ученици от 6а и от 6б клас са участвали в общинскиа кръг на олимпядата по математика и колко от тях са се класирали за областния крък.

Публикувана на: 04-10-2015
6 клас
Категория: кръг
Задача 588

Лицето на кръг е 314 см 2

Радиусът на кръга е ?

Диамерърът на кръга е ?

Публикувана на: 12-1-2012
6 клас
Задача 515

Лицето на кръг в квадратни сантиметри и половината от дължината му,  измерена в сантиметри, се изразяват с едно и също число. Намерете това число.

Публикувана на: 11-12-2011
6 клас
Задача 1770
Публикувана на: 15-8-2014
1