Деление на рационални числа

Деление на рационални числа

Деление на две числа с различни знаци

При деление  на две рационални числа с различни знаци се получава отрицателно число, модулът на което е равен на частното от модулите на числата.

Примери:
-44  : 4 = -  ( | -44 | : | 4 | )= - (44 : 4) = -11
35 : (-7) = - ( | 35 | : | -7 | )= - (35 : 7) = -5

 

Деление на две числа с еднакви знаци

При деление на две рационални числа с еднакви знаци се получава положително число, модулът на което е равен на часното от модулите на числата.

Примери:
-20 : (-4) = +( | -20 | : | -4 | )= + (20 : 4) = +5
-42 : (-7) = + ( | -42 | : | -7 | )= + (42 : 7) = +6

 

         Правило на знаците        
     
(+)                                (+)                     
—— = (+)                  —— = (-)          
(+)                                (-)                    

   (-)                              (-)                    
—— = (+)                  —— = (-)            
  (-)                               (+)                    

За рационалните числа е в сила:
- разпределителното (дистрибутивното) свойство: (b + c) : а =  b : a +  c : a,
a е различно от нула.

 

 

6 клас
Задача 433

Напишете всички цели числа, които са:

а) положителни и по-малки от 9,2;
б) отрицателни и по-големи от  -8,3;
в) по-големи от -7 и по малки от -3,4;
г) по-големи от -5 и по-малки от 3.

Публикувана на: 21-10-2011
6 клас
Задача 2381

Докажете че ако а и в са положителни числа, то |a - b | = |a| - |b|

Публикувана на: 05-12-2018
6 клас
Задача 1920
Публикувана на: 04-10-2015
6 клас
Задача 1536
Публикувана на: 26-12-2013
6 клас
Задача 1919
Публикувана на: 04-10-2015
6 клас
Задача 1918
Публикувана на: 04-10-2015
6 клас
Задача 1520

(2x)2=

Публикувана на: 04-12-2013
6 клас
Задача 1539
Публикувана на: 28-12-2013
6 клас
Задача 1542
Публикувана на: 30-12-2013
6 клас
Задача 1911
Публикувана на: 27-9-2015
1