Умножение на рационални числа

Умножение на рационални числа

Умножение на две числа с различни знаци

При умножение на две рационални числа с различни знаци се получава отрицателно число, модулът на което е равен на произведението на модулите на числата.

Примери:
-1,5  . 4 = -  ( | -1,5 | . | 4 | )= - (1,5 . 4) = -6
3 . (-7) = - ( | 3 | . | -7 | )= - (3 . 7) = -21

Ако вторият множител е отрицателно число, то се загражда със скоби.

 

Умножение на две числа с еднакви знаци

При умножение на две рационални числа с еднакви знаци се получава положително число, модулът на което е равен на произведението на модулите на числата.

Примери:
-2 . (-4) = +( | -2 | . | -4 | )= + (2 . 4) = +8
-3 . (-7) = + ( | -3 | . | -7 | )= + (3 . 7) = +21

 

         Правило на знаците

(+) . (+) = (+)            (+) . (-) = (-)
 (-) . (-) = (+)              (-) . (+) = (-)

 

Свойствата на произведението важат и за рационалните числа
- разместително (комутативно) свойство:  a . b = b . a;
- съдружително (асоциативно) свойство:  a . (b . c) = (a . b) . c;
- разпределително (дистрибутивно) свойство:  a . (b + c) = a . b + a . c

 

6 клас
Задача 433

Напишете всички цели числа, които са:

а) положителни и по-малки от 9,2;
б) отрицателни и по-големи от  -8,3;
в) по-големи от -7 и по малки от -3,4;
г) по-големи от -5 и по-малки от 3.

Публикувана на: 21-10-2011
6 клас
Задача 1539
Публикувана на: 28-12-2013
6 клас
Задача 1536
Публикувана на: 26-12-2013
6 клас
Задача 1520

(2x)2=

Публикувана на: 04-12-2013
6 клас
Задача 1542
Публикувана на: 30-12-2013
6 клас
Задача 512

Сборът на три числа е 32,8. Третото от тях е с 2,4 по-голямо от второто, а второто е 1,4 пъти по-голямо от първото. Намерете първото число.

Публикувана на: 11-12-2011
6 клас
Задача 994

Произведението на пет множителя е положително число.Можем ли да твъдим,че всичките му множители са положителни?

Публикувана на: 26-11-2012
6 клас
Задача 988

-8х=62+82-102

Публикувана на: 19-11-2012
6 клас
Задача 466

Ако a е рационално число, сравнете изразите

A = - (7 + a)  и  B = 4 - (a + 12),

като образувате тяхната разлика.

Публикувана на: 10-11-2011
6 клас
Задача 514

От произведението на числото а  с -3 Светлана извадила частното на числата -20 и -4 и получила 7. Намерете числото а.

Публикувана на: 11-12-2011
1