Сравнявяне на рационални числа

Сравнявяне на рационални числа

На числовата ос са изобразени числата: -10; -2; 0; 1;  3.

Сравняваме числата:

 1 и 3  Казваме, че 1 < 3, защото се 3 се намира надясно от 1;
 0 и 3  Казваме, че 0 < 3, защото се 3 се намира надясно от 0;
-2 и 0  Казваме, че -2 <0, защото се 0 се намира надясно от -2;
-10 и -2  Казваме, че -10 <-2, защото се -2 се намира надясно от -10;
-10 и 3  Казваме, че -10 < 3, защото се 3 се намира надясно от -10;

 

От две различни рационални числа по-голямо е това, чийто образ върху числовата ос се намира надясно от от образа на другото число върху същата числова ос.

 

От две различни рационални числа по-малко е това, чийто образ върху числовата ос се намира наляво от от образа на другото число върху същата числова ос.

 

От горното може да се направи следното заключение:

-         Всички положителни числа се намират надясно от числото 0.
          Ако числото а е положително, записваме а > 0.

-         Всички отрицателни  числа се намират наляво от числото 0.
          Ако числото а е отрицателно, записваме а < 0.

-         Всяко положително число е по-голямо от всяко отрицателно число.

-         Всяко отрицателно число е по-малко от всяко положително число.

-         От две положителни числа по-голямо е това, което има по-голям модул.

-         От две отрицателни числа е по-голямо това, което има по-малък модул.
                                       –2  >  -5, защото | -2 |  <  | -5 |,   т.е 2 <  5.

6 клас
Задача 433

Напишете всички цели числа, които са:

а) положителни и по-малки от 9,2;
б) отрицателни и по-големи от  -8,3;
в) по-големи от -7 и по малки от -3,4;
г) по-големи от -5 и по-малки от 3.

Публикувана на: 21-10-2011
6 клас
Задача 2381

Докажете че ако а и в са положителни числа, то |a - b | = |a| - |b|

Публикувана на: 05-12-2018
6 клас
Задача 1919
Публикувана на: 04-10-2015
6 клас
Задача 1536
Публикувана на: 26-12-2013
6 клас
Задача 1520

(2x)2=

Публикувана на: 04-12-2013
6 клас
Задача 1539
Публикувана на: 28-12-2013
6 клас
Задача 1918
Публикувана на: 04-10-2015
6 клас
Задача 1920
Публикувана на: 04-10-2015
6 клас
Задача 1542
Публикувана на: 30-12-2013
6 клас
Задача 1911
Публикувана на: 27-9-2015
1