Деление на десетични дроби

Деление на десетични дроби

Деление на десетична дроб с естествено число

Десетична дроб делим  с естествено число по правилото за деление на естествени числа, като след изчерпване на цялата част на делимото, поставяме десетичната запетая в частното. Ако е необходимо в дробната част на делимото дописваме нули.

Пример:   92,68 : 7 = 13,24
                  -7
                   22
                  -21
                      16
                    - 14
                         28
                       - 28
                            0

 

Пример:   2,52 : 6 = 0,42
                  -2 4
                      12
                     -12
                         0
2 < 6, трябва да добавим следващата цифра 5 и да делим 25 на 6, но преди това трябва да поставим запетая в частното, защото се е изчерпала цялата част! След това делим както делим естествени числа.

 

Пример:   25,00 : 4 = 6,25
                 - 24
                      10
                     -  8
                        20
                     -  20
                           0
Как да разделим 25 на 4, като не се дели на 4. Нали може да дописваме нули! Като използваме десетични дроби може да разделим делителя когато не се дели на делимото. Пулучавме частно, което е десетична дроб.

 Десетична дроб делим с 10, 100, 1000   и т.н., като преместим десетичната запетая на ляво с толкова чифри, колкото  нули има в делителя.        

 

 

Деление на десетични дроби

     Основно свойство на частното.     Частното не се променя, ако умножим или разделим делимото и делителя с едно и също число!

Десетична дроб  делим с десетична дроб, като преместим десетичната запетая в делимото и делитела с толкова десетични знаци на дясно, колкото десетични знаци има в делителя.  След това делим десетична дроб с естествено число.
Например        12,56 : 5,7 = 125,6 : 57.  Преместихме запетаята на дясно с един знак.

 

5 клас
Задача 2311

0,00024 : 0,006

Публикувана на: 28-4-2018
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 152

Запишете всички десетични дроби, които: 
а) съдържат в дробната си част само десети и стотни и са между 2,62 и 2,69;
б) съдържат в дробната си част само десети и са между 25,8 и 26,69.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 1813

Да се намери най-малкото естествено число, което дава остатък 1 при деление с 3, остатък 2 при деление с 4, остатък 3 при деление с 5, остатък 4 при деление с 6 и се дели на 29.

Публикувана на: 28-12-2014
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 2293

Намерете Х:

1,(15).33 - X.2 = 1

Публикувана на: 03-4-2018
5 клас
Задача 479

0,8.0,0025=

Публикувана на: 24-11-2011
5 клас
Задача 165

Пресметнете по рационален начин:

а) 0,2 . 0,4 . 2,5;

б) 0,125 . 4 . 0,8 . 2,5;

в) 62,35 . 0,4 . 0 . 4,23 . 0,72 + 3 . 0,04 . 5;

г) 0,2 . 1,7 . 0,5 . 10 . 2,125 . 8 +12,31.

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 1460

Запишете с десетична дроб и прочетете числото, което съдържа :

а) 3 десетици и 3 десети,
б) 8 стотици , 3 ед, и 6 стотни,
в) 1 хилядна и 8 десетохилядни

Публикувана на: 10-10-2013
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 58

Намерете х, ако:

а) 15,7  - (х+3) = 4,2 . 2

б) 18,6 - (х - 5,2) = 0,4 . 7

в) 13,8 - (5,2 - х) = 5,6 . 2

г) 17,9 - ( х + 3,4) = 1,2 . 0,8

Публикувана на: 02-3-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 1932

В пункт доставили 32,6 кг лайка, мащерка с 12,5 кг по-малко от лайката, и жълт кантарион. Общо доставените билки били 68,4 кг. Съставете израз  за събрания кантрион и го пресметнете.

Публикувана на: 19-10-2015
5 клас
Задача 157

Когато едната  от две бригади асфалтирала 3,08 км от една улица, а другата с 1,04 км повече, между тях останало разстояние 2,5 км. Колко километра е дълга улицата?

Публикувана на: 29-4-2011
1