Умножениие на десетични дроби

Умножениие на десетични дроби

Умножение на десетични дроби с естествено число

Десетична дроб умножаваме  с естествено число като:

  • мислено премахнем запетаята от десетичната дроб и умножим естествените числа;
  • в полученото произведение отделим с десетична запетая от дясно на ляво толкова цифри, колкото има в дробната част на десетичната дроб.

Например да сметнем   0,55 . 2. Махаме запетаята - 55 . 2 = 110. Отделяме две числа от дясно на ляво с запетая и получаваме  1,10 .
 

Естествени числа умножаваме с 0,1; 0,01; 0,001 и т.н., като отделим в естественото число с запетая от дясно на ляво, толкова цифри колкото имо в десетичната част на дробта.

Десетична дроб умножаваме с 10, 100, 1000 и т.н. , като преместим десетичната запетая на дясно с толкова цифри колкото са нулите на множителя.  Ако разредите са по-малко от нулите в множителя, дописваме необходимия брой нули.
Например:
0,1 . 10 = 1
0,1 . 100 = 10
0,01 . 10  =  0,1
23,567 . 100 = 2356,7
23,567 . 1000 = 23567
23,567 . 10000 = 235670

 

Умножение на десетични дроби

Десетични дроби умножаваме  като:

  • мислено премахнем запетаите от десетичните дроби и умножим естествените числа;
  • в полученото произведение отделим с десетична запетая от дясно на ляво толкова цифри, колкото има общо в дробната част на десетичните дроби.

Например да сметнем   0,55 . 0,4. Махаме запетаята - 55 . 4 = 220. Отделяме три числа (две за едната и едно за другата дроб) от дясно на ляво с запетая и получаваме  0,220 .

Умножението на десетичните дроби има умножението на естествените числа.

  • разместително свойство                       a . b = b. a
  • съдружително свойство                         (a . b) . c = a . (b . c)
  • разпределително свойство                   (a + b) . c = a . c + b . c    
     

 

 

5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 152

Запишете всички десетични дроби, които: 
а) съдържат в дробната си част само десети и стотни и са между 2,62 и 2,69;
б) съдържат в дробната си част само десети и са между 25,8 и 26,69.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 2293

Намерете Х:

1,(15).33 - X.2 = 1

Публикувана на: 03-4-2018
5 клас
Задача 2311

0,00024 : 0,006

Публикувана на: 28-4-2018
5 клас
Задача 479

0,8.0,0025=

Публикувана на: 24-11-2011
5 клас
Задача 165

Пресметнете по рационален начин:

а) 0,2 . 0,4 . 2,5;

б) 0,125 . 4 . 0,8 . 2,5;

в) 62,35 . 0,4 . 0 . 4,23 . 0,72 + 3 . 0,04 . 5;

г) 0,2 . 1,7 . 0,5 . 10 . 2,125 . 8 +12,31.

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 1460

Запишете с десетична дроб и прочетете числото, което съдържа :

а) 3 десетици и 3 десети,
б) 8 стотици , 3 ед, и 6 стотни,
в) 1 хилядна и 8 десетохилядни

Публикувана на: 10-10-2013
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 58

Намерете х, ако:

а) 15,7  - (х+3) = 4,2 . 2

б) 18,6 - (х - 5,2) = 0,4 . 7

в) 13,8 - (5,2 - х) = 5,6 . 2

г) 17,9 - ( х + 3,4) = 1,2 . 0,8

Публикувана на: 02-3-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 1932

В пункт доставили 32,6 кг лайка, мащерка с 12,5 кг по-малко от лайката, и жълт кантарион. Общо доставените билки били 68,4 кг. Съставете израз  за събрания кантрион и го пресметнете.

Публикувана на: 19-10-2015
5 клас
Задача 157

Когато едната  от две бригади асфалтирала 3,08 км от една улица, а другата с 1,04 км повече, между тях останало разстояние 2,5 км. Колко километра е дълга улицата?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 154

Ширината на правоъгълник е 126,8 м, а дължината му е с 487 дм повече от ширината. Пресметнете в метри обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 29-4-2011
1