Процент. Намиране на процент от число

Процент. Намиране на процент от число

   1
——  част от някакво количество или число се
 100
нарича 1 процент от него. Записва се 1 % ( 1 процент ).

 

Ако А е произволно число

                                                         8
8 %  от А ( 8 процента от А) са  —— от А.                                                        
                                                       100

 Записано с десетични дроби  0,08 . А

 

Какво значи да увеличим или намалим дадено число с определени проценти?

1. Нека увеличим числото 30 с 40 %.

                        40
40 % от 30 = ——  . 30 = 0,40 . 30 = 12  
                       100

Увеличението е 12. 

30 + 40 % от 30 = 30 + 0,40 . 30 = 30 + 12 = 42.

Като увеличим 30 с 40 % ще получим 42.

 

2. Нека намалим 30 с 40 %.

30 - 40 % от 30 = 30 - 0,40 . 30 = 30 - 12 = 18.

Като намалим 30 с 40 % ще получим 18.

 

Намиране на число по даден процент от него

Число по даден процент от него намираме, като разделим дадената част от него  на  процента.

 

Пример: Мими изаля 20 % от черешите, които купила майка й. Като знаете, че черешите, които изяла Мими са 250 гр. Намерете колко череши е купила майка й?

x  от 20% = 250
х . 0,20 = 250

х = 250 : 0,20 =  1250 гр. = 1,250 кг.

5 клас
Задача 1351

Производител платил 396 лв данък, който е 22% от печалбата му за 1 месец. Върху каква сума е пресметнат този данък?

Публикувана на: 10-5-2013
5 клас
Категория: проценти
Задача 196

При разпродажба в мебелен магазин намалили цената на холни гарнитури от 2200 лв. на  1800 лв. и на шкафофе от 760 лв. на 580 лв.

а) Какъв процент от старите цени са новите цени?

б) Колко процента е намалението на гарнитурите и шкафовете?

в) За коя от стоките намалението е по-голямо?

Публикувана на: 12-5-2011
5 клас
Задача 1400

Намислих едно число. Увеличих го 6 пъти. Полученото число намалих с 22,2. Една трета от новото число е равна на 20 % от 18,5. Кое число съм намислил?

Публикувана на: 22-7-2013
5 клас
Категория: проценти, дроби
Задача 199

Намислих едно число. Увеличих го 6 пъти. Полученото число намалих с 22,2. една трета от новото число е равна на 20% от 1,85. Кое число съм намислил?

Публикувана на: 15-5-2011
5 клас
Задача 305

Намислете си едно трицифрено число. Запишете го. До него запишеге същото число, така че да получите шест цифрено число. ( например 101 101 ).

Полученото шест цифрено число, разделете на 7.  Полученото ново число разделете на 11. Най-накрая разделете на 13.

Чудо!  Получихте числото, което сте намислили? 

Пробвай те с друго трицифрено число.

Може ли да обясните, защо това се получава за всяко трицифрено число?

 

Публикувана на: 22-6-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 134

Запишете едно число. Непосредствено до него препишете още два пъти същото число. Дели ли се на 3 новополученото число.

Публикувана на: 18-4-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 80

Знайко намислил едно число. От него извадил числото 6 и най голямото трицифрено число, което се дели на 5. Получил най-малкото четирицифрено число, което се дели на  3. Кое число е намислил Знайко?

 

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 41

Едно число е просто число и по-малко от 100. Сборът от цифрите му е 16. Числото, записано със същите цифри, но в обратен ред, също е просто число. Кое е числото?

Публикувана на: 16-2-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 39

Намислих едно число. Разделих го на НОД (12; 9) и получих НОК (7; 9). Колко е намисленото число?

Публикувана на: 16-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 51

Ако към число добавим НОД (36, 48), ще получим  НОК (25, 50). Кое е това число?

Публикувана на: 19-2-2011
1