Умножение и деление на обикновенни дроби

Умножение и деление на обикновенни дроби

Умножение на дроб с число

Произведението на обикновенна дроб с число е дроб с числител равен на произведението на числителя на дробта с числото и знаменател – знаменателя на дробта.
      a       n . a
n . —  = ——    
      b         b

Умножение на обикновенни дроби

Произедението на две дроби е дроб с числител  произведението на числители им, а за знаменател – произведението на знаменателите им.

 c      a       c . a
—. —  =  —— 
 d     b       d . b

Умножаваме числител с числител и знаменател със знаменател.

 

Разместителното и съдружителното свойство  на умножението  е вярно и при обикновенните дроби.

Смесени числа умножаваме или делим като ги превърнем в неправилни дроби.

 

Реципрочна дроб

                  a         b
Дробите   —  и  —   се наричат реципрочни.
                  b         a

Произведението на две реципрочни дроби е 1.

 

Деление на обикновени дроби

Дроб се дели на дроб, като умножим делимото с реципрочната дроб на делителя.

c       a         c     b
— :—  =  — . — 
 d      b        d     a

 

Знакът за деление може да се замени с дробна черта.

 

5 клас
Задача 1813

Да се намери най-малкото естествено число, което дава остатък 1 при деление с 3, остатък 2 при деление с 4, остатък 3 при деление с 5, остатък 4 при деление с 6 и се дели на 29.

Публикувана на: 28-12-2014
5 клас
Задача 2311

0,00024 : 0,006

Публикувана на: 28-4-2018
5 клас
Задача 1686
Публикувана на: 22-4-2014
5 клас
Задача 1685
Публикувана на: 22-4-2014
5 клас
Задача 1687
Публикувана на: 22-4-2014
5 клас
Задача 479

0,8.0,0025=

Публикувана на: 24-11-2011
5 клас
Задача 1643

В туристически маршрут с дължина 680 км  е предвидено 170 км да се изминат с автомобил, 34 км пешком, 85 км на кон, 51 км с лодка и останалата част от маршрута - с параход. Каква част от маршрута е определена за всеки вид придвижване? Запишете резултата в несъкратима дроб.

Публикувана на: 23-3-2014
5 клас
Задача 149

Намерете такова число, че като го поставите на мястото на многоточието, да е вярно:

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 2200

Иван трябва да вземе антибиотик на всеки 6 часа. Каква част от денонощието са тези часове?

Публикувана на: 26-10-2017
5 клас
Задача 1124

Неправилната дроб е по-малка или по-голяма от 1. Посочете вярното.

Публикувана на: 05-2-2013
1