Куб. Елементи на куб

Куб. Елементи на куб

Тяло с подобна форма се нарича куб.
„Кубчето на рубик” е куб съставен от множество малки кубчета.

 

 

Квадратите се наричат стени на куба.  Един куб има 6 страни.
Върховете на квадратите  се наричат върхове на куба.  Кубът има 8 върха.
Страните на квадратите се наричат ръбове на куба.  Всеки куб има 12 ръба.

Всички ръбове на куба са равни, а страните му са еднакви квадрати.

 

 

 

 

Ако разрежем един куб и го разгънем ще получим фигура образувана от 6 еднакви  квадрата  подобна на „кръст”. Тази равнинна фигура се нарича разгъвка на куба

.

 

Стените на куб образуват повърхнината на куба.

Лице на повърхнина на куб  е сборът от лицата на стените на куба.

Ако ръбът на един куб има дължина а, то лицето B на една страна е B = a.a. Тъй като кубът има 6 страни, лицето на повърхнината   S = 6 . B = 6.a.a.

S = 6 . a . a

 

Did not find results for: Куб. Елементи на куб.
1