Лице на трапец

Лице на трапец

 

Перпендикуляр от връх към основа на трапец се нарича височина на трапеца.

AA1 = DD1 = CC1 = BB1 = h

 

Лице на трапец се намира по формулата:

           a + b
S =  ————  . h
             2

5 клас
Задача 1062

Лицето на трапец е 80 кв.см. Голямата му основа е 12,8 см., а малката е 4 пъти по-къса от голямата. Намерете височината на трапеца.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 620

За равнобедрен трапец ABCD S=3 кв.м., b = 1,2 м. и h = 1,5 м. Намерете лицата на триъгълник ADD1 и триъгълник BCC1, където DD1  и CC1 са височини на трапеца.

Публикувана на: 26-1-2012
5 клас
Задача 584

Лицето на трапец е 96 кв.см. Голямата му основа е 25 см, а височината му е 4,8 см. Намерете малката основа на трапеца.

Публикувана на: 10-1-2012
5 клас
Задача 558

Даден е трапец ABCD, за който ъгъл ADB=90 градуса. Ако S на ADB = 10 кв.дм., AD = 4дм и разстоянието от точка C до правата BD е 2дм, то намерете лицето на трапеца ABCD.

Публикувана на: 04-1-2012
5 клас
Задача 2310

Диагоналите АС и ВС на правоъгълен трапец се пресичат в т. О и AD е перпендикулярна на AB разстоянието от точка O до AD е 3 см и AD е 6 см.:
а) Намерете лицето на триъгълника BOC;
б) Ако DC = 4см, намерете лицата на триъгълниците ADC и DOC.

Публикувана на: 25-4-2018
5 клас
Задача 161

Лицето на трапец е 22,2 кв. см, а височината му е 3 см. Сборът от бедрата на трапеца е с 2,1 см по-малък от сбора на основите му. Намерете обиколката на трапеца.

Публикувана на: 01-5-2011
5 клас
Задача 535

Трапецът ABCD има лице S, основи а, b и височина h. Намерете b, ако S = 40,5 см, h = 6 см и а = 85 мм.

Публикувана на: 21-12-2011
5 клас
Категория: трапец, геометрия
Задача 767

ABCD е трапец (AB II CD). Диагоналите AC и BC се пресичат в точка O. Покажете, че:

а) SABC = SABD;
б) SACD = SBCD;
в) SAOD = SBOC

Публикувана на: 28-3-2012
5 клас
Категория: геометрия, трапец
Задача 735

Лицето на равнобедрен трапец е 44 кв. дм., височината му е 4 дм., а бедррото е 5 дм. Намерете обиколката на трапеца.

Публикувана на: 18-3-2012
5 клас
Категория: геометрия, трапец
Задача 160

Обиколката на трапец е 64 см, сборът от бедрата му е 3,6 дм, а височината му е 16,8 см. Намерете лицето на трапеца.

Публикувана на: 01-5-2011
1