Лице на успоредник и ромб

Лице на успоредник и ромб

Перпендикуляр от връх на успоредник към срещуположната страна се нарича височина на успоредника.

 

DD   |    AB                DD2   |    BC,       DD1 и  DD2   -  височини на ABCD.

В успоредника срещуположните страни са равни:
AB = CD = a  и  AD = BC = b.

Височината към AB или CD  с означаваме с ha - DD= ha
Височината към BC или AD  с означаваме с hb - DD= hb

 

Лице на успоредник се намира по формулата:    S = a . ha  или  S = b . hb .

 

Лице на ромб


 

 

 

Височините на ромба са равни - DD1 = DD2 = h.

Лицето на  на ромб със страна а и височина h e  S = a . h
 

5 клас
Задача 1063

Успоредник има обиколка P = 40 см, лице S = 48 кв.см и височина ha = 4 см. Намерете страните а и b на успоредника и височината hb.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 1067

Ако лицето на успоредник е  S = 122,4 кв.см, hb = 15,3 см, a = 3b, намерете b, ha.

Публикувана на: 13-1-2013
5 клас
Задача 1994

Едната страна на успоредник е 2 см по-дълга от другата. Намерете височините на успоредника, ако обиколката

му е 32 см, а лицето му е 50,4 кв.см.

Публикувана на: 20-2-2016
5 клас
Задача 583

Страните на успоредник са а=18,4 см и b=92 мм. Височината hа е 0,3 дм. Намерете обиколката, лицето и другата височина на успоредника (в см).

Публикувана на: 10-1-2012
5 клас
Задача 1743

Едната страна на успоредник е 10 см, а обиколката му  3 пъти по-голяма от нея. Височината към другата страна е 0,8 дм. Намерете лицето на успордника.

Публикувана на: 05-6-2014
5 клас
Задача 162

Квадрат и ромб имат равни обиколки. Височината на ромба е три пъти по-малка от страната му.  Колко пъти  лицето на квадрата е по-голямо от лицето на ромба?

Публикувана на: 01-5-2011
5 клас
Задача 794

Успоредник  ABCD е с обиколка 20 см и лице  20 кв.см.  Ако отсечката  AB  е с 1.5 пъти по-дълга от отсечката  BC, то колко сантиметра е височината DP?

Публикувана на: 21-4-2012
5 клас
Задача 581

Ромб има обиколка 12,4 см. Лицето му е 6,2 кв.см. Намерете височината на ромба.

Публикувана на: 10-1-2012
5 клас
Задача 1764

Ромб има обиколка 12,4 см. Лицето му е 6,2 см². Намерете разстоянието между две срещуположни страни на ромба в милиметри. 

Публикувана на: 31-7-2014
1