Основни геометрични фигури - отсечка, лъч, ъгъл. Разстояние между две точки

Основни геометрични фигури - отсечка, лъч, ъгъл. Разстояние между две точки

Отсечка

Лъч

Ъгъл

Отсечки

Дължина на отсечка Забиваме  колчета и опъваме въженца между тях. Измерват се дължините на въженцата между колчетата: AB = 25 м, BC  = 20 м. Казваме че: 
разстоянието мужду A и B е 25 м,
разстоянието мужду B и C е 20 м.

Разстоянието между две точки A и B наричаме дължина на отсечката AB. Разстоянието се измерва в милиметри (мм), сантиметри (см), метри (м) ...

Изписваме AB  = 25 м, това означава, че разстоянието между точките е 25 м или дължината на отсечката AB е 25 м.

 

Ъгли

Видове ъгли
Ъглите по-малки от 90° се наричат остри ъгли Ъглите равни на 90° се наричат прави ъгли.
Правите ъгли се означават с дъгичка и точка
Ъглите по-големи от 90° се наричат тъпи ъгли 

Мерките на ъглите се означават с малки букви от гръцката азбука. Например: ß = 60° ( бета равно на 60 градуса)

5 клас
Категория:
Задача 1956

Върху  права са разположени  точки  така че  разтоянието между всеки  две съседни  точки  е 2.3 сантиметра, а  разтоянието  между  крайните точки е 11,5. Намерете  броя на точките.

 

Публикувана на: 29-12-2015
5 клас
Категория: мащаб
Задача 1454

Действителното растояние между София и Москва по права линия е 1500 км. Умаленото разстояние между тях на географския глобус е 7,5 см. Определете мащаба на глобуса.

Публикувана на: 09-10-2013
5 клас
Задача 985

Разстоянието между градовете А и B е 270 км. От град А за град B тръгнал автобус, който  се движил със средна скорост 82,5 км/ч. На какво разстояние от град B ще се  намира  автобусът след 3 часа от тръгването му.

Публикувана на: 14-11-2012
5 клас
Задача 582

лицето (в кв.см) на оцветената фигура е :

Публикувана на: 10-1-2012
5 клас
Задача 1446

Отсечка е разделена на 6 равни части, а после всяка част е разделена на 3 равни части. Оцветени са 7 от получените части. Каква част от цялата отсечка е оцветена?

Публикувана на: 04-10-2013
5 клас
Задача 986

Град B е между градовете А и С. В едно и също време тръгнали за С лека кола от А и камион от В. Ако средната скорост на колата е била 80,5 км/ч, а на камиона 60,5 км/ч и леката кола е настигнала камиона 3 часа след тръгването им. Намерете разстоянието между градовете А и В.

Публикувана на: 14-11-2012
5 клас
Задача 1125

Намерете обиколката на фигура с 10см-8см-5см-3см

 

Публикувана на: 06-2-2013
5 клас
Задача 1764

Ромб има обиколка 12,4 см. Лицето му е 6,2 см². Намерете разстоянието между две срещуположни страни на ромба в милиметри. 

Публикувана на: 31-7-2014
5 клас
Задача 581

Ромб има обиколка 12,4 см. Лицето му е 6,2 кв.см. Намерете височината на ромба.

Публикувана на: 10-1-2012
5 клас
Задача 1949

Страните на правоъггълник ABCD са AB = 8 см и AD = 3 см .Без да измервате, намерете разстоянията:

а) oт А ДО ПРАВИТЕ BC  И DC

б) от C до правите AB и AD

Публикувана на: 28-12-2015
1